EMNER

Rabat til partietsunge medlemmer

FREDERIKSHAVN:Kommunalreformen har ført mange ændringer med sig - også i de forskellige politiske partiers arbejde og organisation. I den nye Frederikshavn Kommune har de konservative netop stiftet en ny ”storforening”. En af de første og vigtigste opgaver bliver at finde en ny folketingskandidat. Den nyvalgte bestyrelse skal undersøge kandidaterne og snarest indkalde til et opstillingsmøde. I bestræbelserne på at tiltrække unge medlemmer til vælgerforeningen, der i øjeblikket har cirka 250 medlemmer, havde generalforsamlingen en debat om kontingentet for unge på SU. Også ægtepar og pensionister Forslaget lød på 250 kroner, men generalforsamlingen endte med et kompromis på 150 kroner. Et modforslag lød ellers på 100 kroner, men så ville foreningen slet ikke have dækket det beløb, som skal betales til partiets hovedkontor. Et almindeligt medlemskab koster 325 kroner. Der er særlige satser for pensionister og ægtepar. Allerede i marts skal fire bestyrelsesmedlemmer deltage i storkredsforsamlingen, og i september er der landsråd. Økonomien er gjort op i de tre gamle vælgerforeninger. Den nye vælgerforening har en startkapital på cirka 50.000 kroner. toen