Retspleje

Rabatpris for aftalebrud: 100.000 kroner

Lokal forretningsmand bød ind på byggeprojekt og brød dermed konkurrenceklausul

HADSUND:Det kom til at koste en lokal forretningsmand 100.000 kroner i erstatning og 25.000 kroner i sagsomkostninger, at han gav tilbud på byggeprojekt på en lokal virksomhed. Det var nemlig i strid med den konkurrenceklausul, der blev aftalt, da han solgte sit firma til to tidligere medarbejdere. Sælgeren må ikke underminere køberens køb, fremgår det af rettens afgørelse af sagen mellem de to parter. Dommeren dividerede Aftalebruddet var egentlig aftalt til at koste en halv million kroner, men dommer Dorthe Petersen fandt af forskellige årsager og med henvisning til afgørelser i landsretten, at en femtedel var nok. Det konkrete tilfælde, der lå til grund for afgørelsen, var dels ikke særligt omfangsrigt og havde dels "ikke negativ indflydelse på sagsøgers mulighed for indtjening". Aftalen overtrådt Men sagsøgerne fik altså rettens medhold i, at sælgeren af virksomheden havde overtrådt den aftale, der blev indgået i forbindelse med handlen i juni 2004. En aftale der gælder i fem år og i en radius på 100 kilometer omkring Hadsund. Køberne betalte til gengæld halvanden million kroner for virksomhedens goodwill i handlen, der totalt beløb sig til 3,2 millioner kroner. Retten fandt det rimeligt, at køberne vil beskytte den goodwill, de har betalt for. Illoyalt I forbindelse med handlen blev det aftalt, at sælgeren drev den del af forretningen videre, som køberne ikke ønskede at købe. Han måtte desuden udføre reparationer på sine egne ejendomme, men altså ikke - sådan som det skete - give et tilbud på et byggeprojekt, der omfattede de håndværksområder, han havde frasolgt. Det fremgår af sælgerens forklaringer til retten, at forholdet mellem sælger og købere hurtigt blev dårligt. Han forklarede, at køberne dels gik ind på hans forretnings områder, at de ikke købte de ydelser, han havde forventet. Han opfattede køberne som illoyale, og rejste som modkrav - da køberne gik til retten - at de skulle anerkende, at han havde ret til at udføre total- og hovedentrepriser. Det skal de imidlertid ikke, fremgår det af dommen. Dommeren finder nemlig ikke, at det kan lade sig gøre, uden at det omfatter de pågældende håndværksområder. Indehaverne af det firma, der er blevet tilkendt erstatning ønsker ikke at kommentere sagen. Men tilkendegiver dog, at de ikke vil anke afgørelsen. Den dømte forretningsmand har heller ingen kommentarer. Han har endnu ikke afgjort, om han anker.