Vodskov

Racisme-anklager i Jomfru Ane Gade

Ane-Dorte Krog Byråds- og socialudvalgsmedlem i Aalborg Gruppeformand SF Gøgeurtvej 8, Vodskov BEVILLING: SF tager klart og meget skarpt afstand til de metoder, der tilsyneladende er acceptable nogle steder og vil opfordre til, at såfremt Torben Jensen dømmes igen, så bør han fratages sin bevilling. Vi vil derfor stærkt støtte den diskriminerede drengs forældre i, at de bør foretage en politianmeldelse, så sagen kan opklares. Jeg var selv en aktiv del at racismesagen mod hr. Nielsen og har gentagne gange henvendt mig til bevillingsnævnet for at få klargjort, at værtshusejere, der overtræder racismeloven, skal miste deres bevilling. Det er lykkes i restaurationsplanen for 2004 at få bemærket " at det er strafbart at udelukke gæster alene under henvisning til deres etniske oprindelse m.v." Overholdelse af loven vedr. racisme er således en del af godkendelsen og ved gentagne overtrædelser kan bevillingen fjernes. Jeg synes, det er så beskidt en holdning, at afvise eller kvotere folk blot ud fra deres hudfarve, og det bliver da ikke bedre af at det er en uskyldig konfirmand. Vi er nødt til at slå hårdt ned på den slags, for det er med til at skubbe til en frygtelig accept af, at nogle mennesker er bedre og mere værd end andre. Det er forbudt at diskriminere bl.a. p.g.a. race og den lov skal overholdes. Hvad er det for mennesker, der kan finde på at dømme andre mennesker efter hudfarve? Måske skulle de hellere selv dømmes efter deres sorte menneskesyn.