Lokalpolitik

Racisme skal automatisk koste bevillingen

Bøderne for at overtræde racisme-paragraffen er latterlige - i stedet for bør bevillingen ryge, mener politiker

AALBORG:Da 14-årige Ali for to uger siden blev nægtet adgang til diskoteket Under Uret i Jomfru Ane Gade, da de var ude at fejre Blå Mandag, så skete afvisningen ifølge Ali og hans kammerater fordi Ali kommer fra Irak og derfor ikke har samme hudfarve som sine klassekammerater. Sagen er nu anmeldt til politiet, der skal tage stilling til om der er grund til at rejse tiltale mod restauratør Torben Jensen. Men det er langt fra første gang at en restauratør eller dørmand fra Jomfru Ane Gade er blevet beskyldt og senere både tiltalt og dømt efter racisme-paragraffen. Det har resulteteret i bøder, men den straf er alt for mild, mener byrådspolitikeren Anne-Dorte Krog (SF). Derfor har hun nu foreslået byrådets bevillingsnævn, at der tages anderledes drastiske metoder i brug. Det skal simpelthen skrives ind i kommunens restaurationsplan - et slags regelsæt for hvad byens resauranter, diskotekre og værtshuse må og ikke må - at bevillingen ryger ved racistiske episoder. - Jeg indstiller til bevillingsnævnet, at restaurationsplanen ændres, således at der formuleres en generel politik, der klart stadfæster, at såfremt en person dømmes for overtrædelse af racismeparagraffen, vil denne miste sin bevilling i en nærmere bestemt periode. Der er så vidt jeg er orienteret i hvert fald lovhjemmel til at fjerne den udvidede bevilling til kl. 5.00 og jeg mener også at bevillingsnævnet bør undersøge muligheden for at fjerne hele bevillingen, siger Anne-Dorte Krog. I den konkrete sag, hvor Ali blev nægtet adgang foreslår hun, at bevillingsnævnet tager hurtig affære og giver Torben Jensen en advarsel og besked om, at hans bevilling forsvinder hvis han igen får en dom for racisme. Det sker yderst sjældent, at en restauratør fratages sin bevilling. Sidste gang bevillingsnævnet skred til det tiltag var da hash-tågen - trods gentagne advarsler - fortsat hang tæt over værtshuset Fedtebrødet på Østerbro.