Radarmast flyttes måske til Svinkløv Plantage NY RUNDE: Ministerier ser på mulighed i skoven. Amtsfolk mener det er den mindst skadelige løsning

FJERRITSLEV:Dønningerne fra Slettestrand har for alvor nået København, når det gælder placeringen af en radarmast i Jammerbugten. Medarbejdere fra Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen har nu været på en fælles besigtigelse i området for at finde et nyt sted til erstatning for det første meget problematiske forslag mellem Sanden Bjerggaard og Kunstcenter Lien. Et af stederne er Svinkløv Plantage, hvor den lokale skovfoged Per Hyttel har været med for at pege på et par muligheder. Svinkløv Plantage er også en løsning, Nordjyllands Amts teknikere foretrækker som den mindst skadelige for natur og landskab, hvis der skal være en radar i Jammerbugten. Både ved Lien, i Langdalen og i Tranum Skydeterræn er der landskabsfredninger, der gør det uacceptabelt at anbringe en radarmast i områderne. - Der er ikke noget oplagt alternativ, fordi hele kyststrækningen, bortset fra sommerhusområderne ved Slettestrand, er udlagt som EU-habitatområde, lyder det fra amtets naturkontor. Om placeringsmuligheden omkring 400 meter inde i klitplantagen fra kanten af skrænten hedder det, at en del af masten vil være dækket af skov, og radaren vil fra alle sider kun kunne ses på stor afstand. Dette oplæg skal amtets udvalg for teknik- og miljø tage stilling til 7. december, og det sendes derefter som endeligt høringssvar til Forsvarsministeriet. 13. december udsender Forsvarsministeriet det endelige lovforslag til enlægsloven, der gør det muligt at bygge de nye radaranlæg.