EMNER

RADAROVEVÅGNING AF FARVANDET

} Der passerer årligt op til 60.000 skibe gennem de danske farvande, hvoraf en stigende andel er tankskibe. Denne trafik medfører bl.a. en risiko for en alvorlig miljøulykke, og Forsvarsministeriet ønsker i den anledning at iværksætte initiativer til at nedbringe denne risiko. } Forsvarsministeriet vil etablere radaranlæg ved danske kyster. Der opnås derved dækning af farvande og gennemsejlinger fra det nordlige Kattegat til Østersøen samt store dele af vestkysten. Det vil således via radar være muligt at følge et skib fra det kommer ind i danske farvande, til det forlader dem igen. } Når radarbilledet kombineres med et automatisk identifikationssystem (AIS), og med mere traditionelle identifikationsmetoder, bliver det muligt ganske præcist at følge de enkelte skibe, som sejler gennem de danske farvande.

Forsiden