Skolelukninger

Radikal kritik af "hovedkuldse tiltag" på skolerne

SKOLEPOLITIK:Jan Hviid (V) mener, at kommunens skolesystem skal strømlines. Han ønsker, at alle kommunens skoler skal ligne hinanden, et tiltag han tager midt i en sammenlægning af fire kommuner. Der ses forskelligt på denne sag blandt de fire kommuner. Som Esben Thusgård skriver i sit læserbrev (21.dec., red.), er det på ingen måde et liberalt tiltag, som Jan Hviid og Venstre lægger op til i denne sag - men snarere et levn fra industrisamfundet. Jan Hviid ønsker, at de yngste elever på alle kommunens skoler først skal møde klokken 8.30. Endnu er han ikke kommet med væsentlige argumenter for netop denne mødetid. På en af byens skoler er der tidligere foretaget en undersøgelse med hensyn til senere mødetid for eleverne. Forældrene ønskede ikke ændrede mødetider. Samtidig ønsker Jan Hviid, at eleverne først skal have fri klokken 14.30. Det vil give en række problemer i forbindelse med de mindste børns fritidsaktiviteter. Måske har Jan Hviid (V) et ønske om at afskaffe både pasningsordningerne og de kulturelle fritidsinteresser - flere forældre har agiteret imod denne "udvikling". Der er to problemstillinger i dette forslag - det ene er at de yngstes skoledag udvides med to timer om dagen, det andet er, at mødetidspunktet flyttes til 8.30. De seneste måneder har der i forbindelse med denne ændring i skolestrukturen i Hobro Kommune været en nærmest ikke-offentlig diskussion, som samtidig også vil få indflydelse på den fremtidige skolestruktur i den nye storkommune. En så væsentlig forandring kalder på en offentlig diskussion! Det er et problem, når Jan Hviid ønsker at lave tiltag, som på det kraftigste påvirker den enkelte børnefamilies hverdag og frihed, samt mindsker muligheden for at forældre, der arbejder på skæve tidspunkter, kan være sammen med deres børn om eftermiddagen, uden at der har været en reel vurdering af fordele og konsekvenserne. Det Radikale Venstre er åbne overfor ændringer i skolestrukturen - men det kræver, at der kan fremlægges beviselige argumenter herfor - vi ønsker, at forvaltningen nedsætter et kollegium af forældre, lærere og pædagoger, der kan vurdere fordele og konsekvenser ved en ændring i skolestrukturen. Det Radikale Venstre er imod at børne- og kulturforvaltningen vil lave en centraliseret skolestruktur fra 2006. Det hører ingen steder hjemme, at de folkevalgte byrådsmedlemmer skal lave hovedkuldse tiltag på folkeskoleområdet - slet ikke når ingen byrådsmedlemmer pt. har indsigt i skoleverdenen (udover én enkelt underviser fra gymnasieskolen). Samtidig sværger Det Radikale Venstre til klokken 8, som mødetidspunkt - ind til Jan Hviid kan fremlægge et seriøst og beviseligt argument for, at det bør være klokken 8.30!