EMNER

Radikal slingrekurs

Efter at Folketinget har ratificeret Lissabon-traktaten føler EU-modstandere sig snydt for en afstemning, hvor de igen kunne havde mulighed for at tordne mod unionen og forudse Danmarks undergang som selvstændig stat.

Der er grund til at se mere principielt på anvendelsen af folkeafstemninger. Vi stemte ja med stor majoritet i 1972 til, at Danmark indtrådte i EF, senere omdøbt til EU. Danskerne skulle selv afgøre, om vi ville være med eller ej. Ligeledes skal der være en folkeafstemning, hvis der måtte blive politisk flertal for, at Danmark skulle udtræde af EU. Men ændring af spilleregler i EUs beslutningsproces berører alle lande ikke kun Danmark, og vedtagelsen af disse spilleregler er en politisk proces hvor der gives og tages. Det er uegnet til folkeafstemninger i medlemslandene og kun egnet for det repræsentative demokrati. Når vi har fået den tradition om folkeafstemninger i Danmark, skyldes det sædvanlig radikal slingrekurs. Den Europæiske fællesakt (kaldet pakken) skulle vedtages i 1985. Det væsentlige indhold var det frie indre marked. Niels Helveg Petersen var som ordfører for De Radikale imod pakken (nok med det stille håb at vælte den siddende Schlüter-regering og få en ministerpost hos Anker Jørgensen). Regeringen udskrev folkeafstemning og vandt. Siden har Helveg erklæret, at de Radikale var det mest EU-positive parti. Det må være en særlig form for logik, man bruger i Det Radikale Venstre. Afstemningen om pakken var starten på en tradition for folkeafstemninger om væsentlige traktatændringer. Men vi er nu 27 medlemslande, og nye lande banker på. Da EU er et forpligtende mellemstatsligt samarbejde - et statsforbund, betyder det, at alle medlemsstater skal tiltræde ændringer i forbundets vedtægter. Vi skal have folkeafstemninger om Danmarks forhold til EU, dvs. vi skal stemme om vore fire undtagelser. Skulle der en dag være flertal for at vi skal udtræde af EU, skal vi naturligvis også afholde en folkeafstemning om det. Men vedtægtsændringer, der jo berører alle medlemslande, skal vedtages af det repræsentative demokrati. EU modstandere og skeptikere skal gøre deres indflydelse gældende ved at opstille til Folketinget, hvor beslutningerne om dansk EU politik tages. Danmark har i øvrigt tiltrådt både FN-pagten og NATO-traktaten uden folkeafstemning, og sønderjyderne stemte da kun én gang om deres tilhørsforhold til Danmark.