Lokalpolitik

Radikal støtte sikrer S-borgmester i det nye Aalborg

Tilbagegang for Dansk Folkeparti svækker den borgerlige gruppes styrke i landsdelens største kommune

NORDJYLLAND:Når Nordjyllands største kommune træder i funktion, forenes én Venstre-styret kommune med tre kommuner, der i dag har en socialdemokratisk borgmester. Alt tyder på, at det bliver en af de tre sidstnævnte, der skal styre det nye Aalborg, nemlig den 55-årige Henning G. Jensen, der siden 1998 har været Aalborgs førstemand. Længe så det ud til, at han ville få kamp til stregen fra en anden af de nuværende borgmestre, Jens Østergaard Madsen (V) fra Nibe. Han var bragt i forslag som en af Venstres mulige spidskandidater, men trak sig fra kapløbet med henvisning til intern strid i partiet. Herefter var der blot én potentiel spidskandidat, den 43-årige rådmand Mariann Nørgaard, tilbage, og hende valgte Venstre som udfordrer til Henning G. Jensen. Meningsmålingen, som Jysk Analyse har foretaget for NORDJYSKE blandt et repræsentativt udsnit af vælgere i hele den nye kommune, levner ikke, som tingene ser ud i dag, Mariann Nørgaard de store chancer for at slå Aalborgs nuværende borgmester. Ganske vist bevarer Venstre den samme stemmeandel, som partiet fik i det gamle Aalborg ved sit rekordvalg i 2001. Men samlet set går den borgerlige side tilbage - primært fordi Dansk Folkeparti, der på grund af interne stridigheder denne gang ikke ønskede at opstille sin mangeårige stemmesluger Anita Knakkergaard, taber terræn. Til gengæld stormer De Radikale frem og mere end fordobler sin stemmeandel, sammenlignet med valget i det gamle Aalborg i 2001. Og De Radikale støtter med stort set statsgaranti Henning G. Jensen (S). Så selv om Socialdemokraterne ikke får et bedre resultat end den historisk lave tilslutning, partiet i Aalborg fik i 2001, ser et systemskifte i landsdelens største kommune ikke ud til at være om hjørnet. Radikal betaling Mariann Nørgaard mener dog, det er alt for tidligt at kaste håndklædet i ringen. - Valgkampen er først lige skudt i gang, og jeg har stadig over to uger til at gøre mig mere kendt, siger hun. Mariann Nørgaard erkender, at den borgerlige side næppe kan sikre et systemskifte uden radikal støtte. Hun udelukker, at et flertal uden om Socialdemokraterne kunne gøre den radikale Preben Pedersen til borgmester. Borgmesterposten skal i givet fald tilfalde Venstre - og dermed hende. - Men vi er klar til at give Preben Pedersen en rådmandspost, siger Mariann Nørgaard. Samme "betaling" kan Preben Pedersen som omtalt på forsiden regne med for støtte til genvalg af Henning G. Jensen, og den radikale spidskandidat lægger ikke skjul på, at hans hu i langt højere grad står til at indgå en aftale med socialdemokraterne. - Hvis Socialdemokraterne gik markant tilbage, kunne der i dét ligge et vælgersignal, som man burde lytte til. Men partiet står til uændret opbakning, og så ser jeg ingen grund til at fremtvinge et systemskifte. Også fordi Henning G. Jensen er en utroligt rutineret, driftsikker og dynamisk borgmester. Han kan være lidt flabet, men han er stærk og favner bredt. Det kan ingen andre leve op til, siger Preben Pedersen. Heller ikke Mariann Nørgaard? - Hun er flink og rar, og vi arbejder fint sammen. Hvordan hun ville være som borgmester, kan jeg ikke helt bedømme, siger Preben Pedersen. Tvivlerne Ved kommunalvalget i Aalborg opstiller der flere partier og lister end de syv, der i målingen opgives procenttal for. De ikke-nævnte er samlet under "andre". Det skyldes, at Jysk Analyse på grund af den statistiske usikkerhed ikke opgiver tal for partier eller lister, der i målingen får under to pct. af stemmerne. I meningsmålingen har Jysk Analyse ikke alene spurgt et repræsentativt udsnit af vælgerne i den nye storkommune, hvilken liste de ville stemme på, hvis der var valg i morgen. Instituttet har samtidig spurgt vælgerne, hvem af fire udvalgte spidskandidater de ville foretrække som borgmester. I den sidstnævnte måling har de adspurgte ikke frit kunnet vælge mellem alle opstillede, men alene mellem de fire. Tallene her gør Henning G. Jensen til favorit med 30 pct., mens Mariann Nørgaard må nøjes med 11 pct., skarpt forfulgt af SF'eren Henrik Thomsen med 10 pct. Fire pct. svarer, at de ville foretrække den konservative spidskandidat, Vibeke Gamst, som borgmester. I den nederste del af skemaet er målingen af borgmesterfavorit krydskørt med svarene på, hvilken liste de adspurgte ville stemme på. I denne del af skemaet kan man ved at læse en vandret linje se, hvordan det nævnte partis vælgere fordeler deres støtte til de borgmesterkandidater, der nævnes ovenfor. Eksempelvis fremgår det, at blandt socialdemokratiske vælgere har 64 pct. partiets spidskandidat som borgmesterfavorit, mens det hos SF-vælgerne er 54 pct., der peger på dette partis spidskandidat, rådmand Henrik Thomsen. I den borgerlige lejr er tilslutningen til partiernes egen frontfigur knap så markant:Hos De Konservative svarer kun 13 pct., at de helst ser Vibeke Gamst (K)som borgmester - og både både Henning G. Jensen (S)og Mariann Nørgaard (V) får større tilslutning blandt de konservative vælgere. IVenstres lejr er Mariann Nørgaard favorit, men alligevel er det blot 35 pct. af partiets vælgere, der peger på hende. 15 pct. af Venstre-vælgerne foretrækker faktisk Henning G. Jensen som borgmester!