Lokalpolitik

Radikal tilfredshed trods en mistet drømmepost

NY HJØRRING: - Det er rigtig godt, at vi har fået en bred konstituering, og jeg er glad for de poster, jeg har fået. Sådan opsummerer Thomas Mark (R), mandagens konstitueringsaftale for det kommende Hjørring Byråd. På valgnatten fik Thomas Mark forhandlet sig frem til formandsposten for Børne- og Familieudvalget - drømmeposten for den radikale spidskandidat. Den post har han nu opgivet. Derimod bliver han næstformand i samme udvalg, formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Økonomi-udvalget. - Isoleret set ville jeg gerne beholde formandsposten, men vi skulle jo finde en løsning, og jeg har fået nogle andre ting. Posten i Økonomiudvalget er vigtig, og jeg bliver næstformand i det udvalg, jeg brænder meget for. Kombineret med, at jeg bliver formand for Folkeoplysningsudvalget, har jeg opgaver inden for mine interesser og en ganske god platform for mit arbejde, siger Thomas Mark. Han fortæller, at han er overrasket over, at der efter valget har været så megen debat om, hvem der er blevet borgmester. - Valget går ikke ud på at vælge en borgmester - det handler om at vælge kommunalbestyrelse, som Thomas Mark formulerer det. Men nu tror han på, at der bliver set fremad. - Det positive resultat ved en bred konstituering er, at alle føler sig forpligtet over for det fremtidige arbejde, mener Thomas Mark.