Lokalpolitik

Radikal vil kræve OK i byrådet

Preben Pedersen vil have overordnet debat om byplanlægningen i Gug

GUG:En ny OK-tankstation på Gugvej i Gug kan meget vel ende som en sag i byrådet. Igen. Preben Pedersen, radikalt byrådsmedlem, er i hvert fald parat til på ny at kræve sagen til afstemning i byrådet, hvis et flertal i teknisk udvalg går ham imod. Preben Pedersen krævede også i november, at byrådet skulle tage stilling til OK Benzins ansøgning. Men sagen blev udsat, fordi OK havde klaget til Naturklagenævnet. Nævnet har nu har ophævet teknisk forvaltnings nej til etablering af en tankstation på Gugvej, hvilket byrådskollega Sigvart Sigvartsen (S) har erklæret sig godt tilfreds med. Nej til rå liberalisme Men Preben Pedersen advarer nu Sigvart Sigvartsen om tage en hurtig beslutning for givet. Det radikale byrådsmedlem ønsker nemlig "en bred debat om den overordnede planlægning" for området. Forvaltningens afvisning af OK sker med henvisning til det byæstetiske, og at Gugvej bør gøres mere trafiksikker. I dag er det en stærkt trafikeret indfaldsvej med 11.000 biler om dagen. - Sigvart Sigvartsen ser alt for snævert på tingene, og jeg ønsker ikke, at den rå liberalisme skal råde i Gug. Vi har som politikere pligt til at se sagen i et overordnet perspektiv. Jeg er i hvert fald ikke tilhænger af princippet "lad falde, hvad ikke kan stå", siger Preben Pedersen, som forventer, at borgerne i Gug skal tages med på råd igen. Siden OK kom på banen, har teknisk udvalg også fået præsenteret en plan om et nyt supermarked på Gugvej 219. Og Preben Pedersen lader forstå, at han hellere ser et supermarked end en tankstation. Ifølge udkastet skal der rives nogle ejendomme ned, og det vil nedbringe antallet af udkørsler til Gugvej, pointerer han. Han er dog ikke vild med planerne om et andet stort supermarked på Sønder Tranders Vej - den grund som Kjærs maskinfabrik nu rømmer. - Jeg er bange for, at det slår bymønstret i stykker. Planen om bygge et stort supermarked på grunden virker voldsom. I forvejen er der store supermarkeder i Sønder Tranders (føtex) og Skalborg (Dreisler Storkøb). Splittet byråd Preben Pedersen er sammen med teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) de hårdeste modstandere af en ny OK-tankstation. Det er langt fra nok til at få flertal i byrådet, men Preben Pedersen mener, at Sigvart Sigvartsen kan komme i konflikt med sit eget socialdemokratiske bagland. Og hans håb er, at en afstemning i byrådet kan falde ud til Gug-borgernes fordel. Et stort flertal af de lokale har klart signaleret, at de ikke ønsker en ny tankstation. I forvejen er der rigeligt med tankstationer i bydelen, lyder argumentet.