EMNER

Radikale afviser fælles front med S

KØBENHAVN:Er Socialdemokraterne og De Radikale enige om skolepædagogik, vejen til integration eller velfærdsreformer? Svaret er tre gange nej, og det er helt i orden for R. I sin landsmødetale vil partileder Marianne Jelved (R)i dag understrege, at hun lader andre bekymre sig over uenigheden mellem de tidligere regeringsvenner. Valget i Norge viste, at vidt forskellige partier sagtens kan gå til valg og vinde regeringsmagten. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger vil Jelved lægge op til, at Det Radikale Venstre fremover går sine egne veje uden hensyn til, om S går i den modsatte retning. Kredse i det radikale bagland efterspørger et decideret "frihedsbrev", hvor midterpartiet helt skærer båndet til Socialdemokraterne og således åbner op for samarbejde med de borgerlige. Et så vidtgående skridt finder imidlertid næppe støtte i folketingsgruppen. Midterpartiet står, hvor det skal, mener selv de borgerligt sindede kræfter. Folketingsmedlem Charlotte Fischer har ofte påpeget, at de radikale og konservative linjer flugter på lange stræk. Alligevel ser hun ingen grund til at drage konsekvenser af det voksende spænd mellem S og R. - Det giver ingen mening med tre år til næste valg, siger Charlotte Fischer. - Hele verden er opslugt af uenighederne mellem S og R, men vores job er slet ikke at søge enighed. Lektor i statskundskab Lars Bille anerkender de radikales skelen til det norske valg. Modsat bør de radikale huske, hvor let de borgerlige ledere op til valget borede i revnerne mellem S og R - især i området omkring den evigt ømme udlændingepolitik. - Al erfaring viser, at man godt kan blive enige, når valget først er overstået. Udfordringen er indtil da at kommunikere forskellene, uden at man samtidig graver dybe grøfter mellem sig selv og modparten. 1. sektion side 7