Lokalpolitik

Radikale afviser ikke stor-kommuner

Strukturkommissionens arbejde kan betyde, at Brovst Kommune forsvinder, siger R-formand

BROVST:Det Radikale Venstre i Brovst vil ikke afvise tanken om Brovst som en del af en stor-kommune. Det sagde formand Jens Jørgen Guldberg Madsen på partiets generalforsamling. - Strukturkommissionens arbejde kan betyde, at Brovst Kommune forsvinder, bliver opslugt i en større helhed. Naturligvis vil vi i Det Radikale Venstre støtte processen omkring de større kommuner, hvis der virkelig kan peges på kvalitetsforbedringer og bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer, sagde formanden. - Indtil nu er det vel ikke bevist, at større kommuner kan skaffe et økonomisk rationale. Alt andet lige vil afstanden til det kommunalpolitiske system blive længere, og her frygter vi, at det demokratiske element minimeres. Vi mener faktisk, at det demokratiske element trænger til en styrkelse, sagde Jens Jørgen Guldberg Madsen. Om den borgerlige regering sagde han, at det lyder besnærende med et skattestop. Men han mente, at det måske er noget, der er skabt af en spindoktor, som er ansat til at skabe enkle billeder i vælgernes hoveder. - De beskedne skattelettelser, der er stillet i udsigt, bekræfter det forenklede billede, lød det fra den radikale formand. Den radikale formand sagde ligeledes, at den borgerlige regerings ønske om køb af CO2-kvoter i u-landene ikke vinder gehør hos de radikale. - Det er for ringe, at et af verdens rigeste lande skal købe sig aflad, sagde han. Jens Jørgen Guldberg Madsen understregede FN's rolle som verdensmyndighed - også i forbindelse med Irak-krigen. - Det havde givet respekt, hvis den danske regering havde ventet på et mandat fra FN's sikerhedsråd, sagde formanden. Jens Jørgen Guldberg Madsen blev genvalgt som formand, mens Gunhild Bach Nielsen blev valgt som næstformand