EMNER

Radikale bange for korset

På Det Radikale Venstres landsmøde på Hotel Nyborg Strand i weekenden

blev deltagerne præsenteret for partiets ny pressekampagne. Den visuelle del af kampagnen er en plakat af en række især yngre danskere, der på overskudsagtig maner holder Dannebrog op i strakt arm. Om kampagnen har direkte forbindelse til Det Radikale Venstres folketingsgruppes udspil med den unægteligt radikalt selvfede titel ”OverskudsDanmark” - ”en global strategi for det kreative Danmark”, ved jeg af gode grunde ikke. Men går man nærmere ind i en analyse af de radikales ny plakat, bliver en interessant tematik åbenbaret. Dansk Folkeparti har hidtil gjort sit for at få patent på flaget i en partipolitisk sammenhæng, og Det Radikale Venstres udspil og brug af Dannebrog kan tolkes som et direkte modsvar til Dansk Folkepartis brug af flaget. Det er naturligvis kampagnens formål at profilere Det Radikale Venstre i opposition til Dansk Folkeparti. Samtidig er kampagnen et forsøg på at vriste fanen fra folkepartiet. Men en dybere analyse viser, at den radikale taktik og kampagne også indeholde visse åbenlyse begrænsninger. Kampagnen afslører nemlig, at ikke Det Radikale Venstre - trods partiets megen snak om innovation - men derimod det tilsyneladende bagstræberiske Dansk Folkeparti er længst fremme i skoene. For Det Radikale Venstre er i deres brug af flaget ikke innovative, men definerer sig som en negation til Dansk Folkeparti. Det siger en del om magtforskydningen i dansk politik. Dansk Folkeparti er blevet dagsordensættende. Mens Det Radikale Venstre hengiver sig til drømmerier om statsministerposten. Men den allervigtigste brik i analysen af kampagnen er Det Radikale Venstres forhold til korset i Dannebrog. De unge mennesker, der overskudsagtigt holder flaget op i luften, præsenterer Dannebrog på en sådan måde, at det er næsten umuligt at se korset. Selv har jeg ikke oplevet noget lignende siden et besøg i en moské, hvor Dannebrog optrådte side om side med den tyrkiske fane. Her var Dannebrog foldet til et kvadrat, så det havde karakter af et kryds og ikke et decideret kors. Det har jeg fuld respekt for. Det kristne kors hører naturligvis ikke hjemme i en anden religiøs sammenhæng. Men i forbindelse med et politisk partis præsentation bliver denne omgang med korsformen i flaget mere problematisk. Det er interessant, at Det Radikale Venstre således søger at sløre korset til fordel for en luftig abstraktion. Korset er nu engang en ganske betragtelig del af Dannebrog - som er et korsflag - men også af hidtidig dansk kultur. Konklusionen må være, at Det Radikale Venstre er bange for korset.