EMNER

Radikale er Danmarks eneste liberale parti

Den konservative formand, Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen angreb mandag 9.8. den radikale politik med en beskyldning om, at den har taget en venstredrejning, og at Det Radikale Venstre angiveligt skulle være blevet mere venstreorienteret end Socialdemokraterne og SF.

Samtidig opfordrede Bendt Bendtsen det radikale bagland til at "holde styr på" Marianne Jelved – og forsøge at få den radikale politik "på ret køl". Som folketingskandidat og hovedbestyrelsesmedlem i Det Radikale Venstre regner jeg mig selv for at tilhørende det nævnte radikale bagland, men jeg kan på ingen måde forstå Bendt Bendtsens angreb på Marianne Jelved. Hverken Marianne eller Det Radikale Venstre har taget en venstredrejning. Rent faktisk er der overhovedet ikke tale om nogen venstredrejning, men snarere et opgør med regeringspartiernes uansvarlige politik. Et af eksemplerne, Bendt Bendtsen nævner, som grundlag for den påståede venstredrejning, er 24 årsreglen, som Det Radikale Venstre ønsker fjernet. 24-årsreglen er en hån mod den menneskelige frihed, og direkte krænkelse på det enkelte individs rettigheder jvf. Menneskerettighedernes artikel 1 og 2. 24-årsreglen er ikke imod den konservative politik, fordi Det Konservative Folkeparti på ingen måde har problemer med at indskrænke det enkelte menneskes frihed, jvf. konservative.dk (partiets officielle hjemmeside) vender konservatismen sig mod liberalismens ide om absolut frihed for individet, fordi de konservative tror på hvis staten ikke blander sig og regulerer menneskets adfærd, ender det i katastrofe. Jvf. Bendt Bendtsen og resten af de konservative er mennesket ikke født lige, som Menneskerettighedernes Artikel 1 foreskriver det. Det paradoksale er blot, at det selv samme konservative parti samtidig mener, at staten ikke skal tildeles formynderrolle, så det enkelte menneske fratages ansvaret for sine handlinger (jf. konservative.dk). Det Konservative Folkeparti er måske nok tvetydig i deres syn på menneskets rettigheder – måske er det også derfor, Bendt Bendtsen ikke har noget problem med 24-årsreglen, men at Venstre – Danmarks liberale parti også er for 24-årreglen, selv om den er imod den liberale ideologi – et brud på den personlige frihed, som Venstre ellers har proklameret sig som beskytter for. Det Konservative Folkeparti og Venstre – Danmarks liberale parti fører altså ikke liberal politik, og ingen af regeringspartierne kan tillade sig at påstå at de arbejder for den personlige frihed, snare omvendt. Tilbage er blot at slå fast over for Det Konservative Folkepartis leder, Bendt Bendtsen, at Det Radikale Venstre og Marianne Jelved ikke har taget en venstredrejning – men blot ønsker at føre en politik med et liberalt menneskesyn og en socialistisk bevidsthed. Samtidig bør Bendt Bendtsen læse det radikale holdningsprogram – så vil han opdage, at partiet arbejder for en mere overskuelig skattepolitik og en mere fremtidsorienteret velfærdsmodel.

Forsiden