EMNER

Radikale foreslår bisidder til børn

KØBENHAVN:Hvis tilværelsen kører skævt for en familie, så børnenes velfærd er truet, risikerer børnene at komme i klemme, når de sociale myndigheder skal hjælpe. Der er nemlig ingen, der har som eneste opgave at varetage børnenes interesser i den situation. De kan komme klemme i et spil, hvor forældrene holder på sit, og kommunen skeler både til gældende lovregler og til sit budget. Resultatet kan blive, at børnene bliver kastebold mellem de biologiske forældre, plejefamilier og døgninstitutioner. Derfor lægger De Radikale i et nyt børneudspil op til, at de børn og unge, der har brug for særlig hjælp og støtte, får en socialrådgiver eller psykolog som bisidder, der udelukkende har til opgave at varetage barnets interesser. Det bliver dyrt. Regningen til skatteyderne kan blive 170 millioner kroner om året. Men det er pengene værd, mener Martin Lidegaard fra De Radikale, for det er på høje tid, at børnenes interesser bliver taget alvorligt - også selv om det sker på bekostning af de biologiske forældres ønsker eller medfører større omkostninger i kommunerne. Martin Lidegaard henviser til, at regeringen har sat det beløb, kommunerne selv skal betale, når et barn anbringes uden for hjemmet, op fra 450.000 kroner om året til mere end 800.000 kroner. - Det betyder, at det bliver utroligt fristende for kommunerne at lade børnene blive hos forældrene i stedet for at anbringe dem hos plejefamilier, selv om mor og far ikke er egnede som forældre. Dermed skubber man en snebold foran sig, og vi er dybt bekymrede både på børnenes vegne og for, hvad det i sidste ende kommer til at koste for samfundet. - Vi kan forhåbentlig skabe en stabilitet og en sikkerhed i disse børns liv, som de ikke har i dag. Det vil være til indlysende gavn for børnene at give dem en hæderlig start i tilværelsen, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil være virkelig afgørende for at knække den sociale arv, siger Martin Lidegaard. For at undgå, at kommunerne tvinges til at prioritere økonomiske hensyn over hensynet til barnet, vil De Radikale i forhandlingerne om finansloven foreslå, at den kommunale medfinansiering af anbringelser fastholdes på maksimalt 450.000 kr. årligt. /ritzau/