Lokalpolitik

Radikale holder skansen

Det er lykkedes at holde medlemstallet

Det Radikale Venstre i Frederikshavn Kommune, der også repræsenterer Læsø, holder skansen. Partiet har netop haft generalforsamling, og i sin beretning udtrykte formanden, Hans Jørgen Nygaard, tilfredshed med, at Frederikshavn Kommuneforening fungerer fint, og at det er lykkedes at holde medlemstallet. Formanden måtte dog konstatere, at det heller ikke denne gang lykkedes at blive repræsenteret i byrådet, men pointerede, at det var vigtigt, at Det Radikale Venstre havde deltaget i den demokratiske proces. Hans Jørgen Nygaard fremhævede, at det havde været spændende at følge det radikale regionsmedlem Vagn Kvists kamp for et nyt sygehus i Aalborg Øst, og han ønskede Vagn Kvist tillykke med, at projektet var lykkedes. På generalforsamlingen var der genvalg til formanden Hans Jørgen Nygaard og til Ejnar Amtoft, Inger Lee og Ruth Christensen. Herefter ser bestyrelsen således ud: Hans Jørgen Nygaard, Marianne Etheridge, Ejnar Amtoft, Inger Lee, Michael Schelde og Ruth Christensen.