Lokalpolitik

Radikale klistrede DF over

Mogens Schou (DF) efterlyser respekt hos Leon Sebbelin (R)

SKØRPING:Valgkampen op til folketingsvalget i dag føres også på plakater, og i Skørping Kommune har det ført til konkret kamp om de gode pladser på kommunens dertil indrettede plakatsøjler. Mogens Schou Andersen, byrådsmedlem og lokal formand for Dansk Folkeparti, blev noget bestyrtet, da han skulle til vælgermøde i Skørping onsdag aften og opdagede, at flere af plakaterne fra hans parti pludselig var overklistret med plakater fra Det Radikale Venstre. Selv om der var flere tomme pladser på søjlerne. Hans forargelse blev ikke mindre, da han foreholdt sin iagttagelse for Leon Sebbelin, byrådskollega og lokal formand for Det Radikale Venstre. - Han lagde ingen skjul på, at det var ham selv personligt, der havde kørt rundt og udvalgt de valgplakater, som han mente, han kunne tillade sig at overklistre med radikale valgplakater, fortæller Mogens Schou Andersen, som oven i købet husker, at Leon Sebbelin under valgkampen i november 2001 gjorde nøjagtig det samme, blot gik det vist mest ud over socialdemokratiske plakater dengang. - Jeg vil håbe, at Leon Sebbelin, som jeg ellers har et udmærket samarbejde med i BSK-udvalget, inden næste valgkamp til de nye kommuner får lært, hvordan man respekterer andres arbejde, uanset vores forskellige synspunkter og ståsted politisk, siger Mogens Schou Andersen, som selv havde benyttet sig af den kommunale ordning, hvorefter partierne afleverer deres valgplakater på materielgården, hvor en medarbejder så kører rundt og sætter plakaterne op på de syv kommunale søjler. - Det er ellers en velfungerende ordning, men denne gentagelse af forseelsen fra de radikales side kan nok bekræfte én i sin tidligere opfattelse af, at de radikale med Leon Sebbelin ved roret nok i den kommende kommunale valgkamp vil gå fuldstændig grassat. Men lad os respektere hinanden og klap lige hesten, mener Dansk Folkepartis repræsentant, som også fandt lejlighed til at stille et spørgsmål om de radikales respekt for andres valgplakater, da han i sidste uge overværede et vælgermøde i Hjørring med Marianne Jelved og Pia Kjærsgaard. Den radikale Leon Sebbelin indrømmer også over for NORDJYSKE, at han har klistret nogle af Dansk Folkepartis plakater over: - Jeg er også blevet ringet op af nogen fra Hjørring, som havde hørt spørgsmålet. Men dog ikke af Marianne Jelved - endnu, siger Leon Sebbelin, som selv mener, at han har haft en fornuftig grund til overklistringen. - Søjlerne er jo trekanter med plads til 12 plakater, otte der vender ud mod verden, og fire der vender væk. Nogle steder var der otte forskellige partier på de otte gode steder, og der kunne jeg da aldrig drømme om at gøre noget. Men hvis der var to-tre plakater fra det samme parti, har jeg altså tilladt mig at sætte vores over den ringest placerede af deres. Bare fordi man har været hurtig, er det vel heller ikke rimeligt, at de næste er tvunget til at tage bagsiden, siger Leon Sebbelin. Borgmester Børge Olsen (S) forklarer, at der egentlig ikke er regler, men at han på byrådets vegne plejer at henstille til, at partierne i videst muligt omfang bruger søjlerne. - Men på grund af den korte frist har materielgården ikke kunnet nå at sætte dem allesammen op. Så har vi bare sagt, at hvis man sætter plakater op andre steder, skal de være taget ned senest en uge efter valget, forklarer borgmesteren, som derfor ikke kan sige, at den ene eller den anden har overtrådt reglerne: - Men det er da hamrende uklogt at klistre andres plakater over. Det er jo nu engang sådan, at den, der kommer først, får de bedste pladser. Omvendt er det heller ikke smart at klistre to-tre af sine egne op på de gode pladser. Det lægger jo op til uro, siger borgmesteren.