Lokalpolitik

Rækkehuse langs firsporet vej

Støjmur som værn

FREDERIKSHAVN:Ejedomsselskabet Tieas ved Brian Severinsen vil opføre otte rækkehuse på en grund, der ligger mellem Sæbyvej og motorvejens forlængelse forbi Bangsbostrand. Tieas har fremlagt et skitseforslag til bebyggelsen, som kommunens plan- og miljøudvalg har godkendt. De otte huse bliver på mellem 80 og 97 kvadratmeter. For at afskærme den ny bebyggelse mod støj fra den firsporede vej, skal der opføres en støjvold. Grunden er udstykket i tre parcelhusgrunde. Dem købte Brian Severinsen for et par år siden af kommunen med en klausul om, at der i stedet kunne opføres rækkehusbebyggelse på grunden.