Ræve og fugle lever med hagl i kroppen

I følge Skov-og Naturstyrelsen anskydes for meget vildt ved jagt med hagl. Derfor udarbejdede Vildtforvaltningsrådet i 1997 en handlingsplan til forebyggelse af anskydninger. Det har betydet, at færre gæs og edderfugle anskydes. Men en fjerdedel af de danske ræve må stadig leve med hagl i kroppen, og blandt de etårige gæs er der stadig 10-12 procent, der flyver rundt med hagl i kroppen, mens andelen for de ældre kortnæbbede gæs er 23 procent. Blandt edderfugle har 28 procent hagl i kroppen. I sæson 2001/2002 blev der skudt 2,614 millioner dyr. I 2001 løste 165.400 personer jagttegn. Det var knap 2.500 færre end i 2000. Ca. 5.000 aflagde jagtprøve, og ca. 4.000 bestod. Det svarer til tallene fra 2000. 4.287 personer tilmeldte sig riffelprøven. 3.191 bestod.