Lokalpolitik

Rævekager kræver rengøring

LOKALPOLITIK:Der kan minsandten da ligge mange strategiske rævekager gemt bag det besynderlige lokalpolitiske spilfægteri, vi har været vidner til i forbindelse med budgetforhandlingerne i Hjørring, men da mit ærinde af lokalpatriotiske grunde hidtil udelukkende har været at tale Skoletjenestens sag, fordi den nu en gang var og forhåbentlig vedbliver med at være et fælles anliggende i det nordvestlige Vendsyssel, vil jeg alligevel tillade mig at være glad ved udsigten til, at den tilsyneladende er blevet reddet på målstregen. Når det så er sagt, er jeg da helt og aldeles overbevist om, at der på baggrund af ovennævnte lokalpolitiske dilettanteri skal luftes godt og grundigt ud i et nyt byråd i Hjørring. Såfremt jeg derfor, efter den forestående strukturreform, skulle bliver borger i en stor kommune med Vendsyssels gamle hovedstad som omdrejningspunkt, hvilket alt nu og her tyder på, så kan jeg garantere for, at jeg hellere end gerne bidrager konstruktivt til en større lokalpolitisk hovedrengøring. Her skal helt sikkert skrap lud til skurvede hoveder!