Rævepokalen kom heller ikke frem i år

STRANDBY:Det er efterhånden ved at være lang tid siden, rævepokalen har været ude af Strandby Jagtforenings skab, da der ikke er blevet skudt ræve af medlemmerne siden år 2000. Det kunne foreningens formand John Westergaard Jensen fortælle, da Strandby Jagtforening forleden holdt generalforsamling. Derimod var der fire, der havde skudt snepper, hvilket bevirkede, at Henrik Blindkilde, der havde skudt de to, blev tildelt sneppekæden for det kommende år. Formanden berettede om årets gang i jagtforeningen og om regionsmødet, hvor formanden for jægerforbundet Kristian Ravnkjær havde været ked af den negative omtale, jægere ofte får i avisoverskrifterne. John Westergaard Jensen fortalte desuden om, hvad der sker af nyt på skydecenteret i Flejsborg, som Strandby Jagtforening er med i. Kasserer Jens Christensen gennemgik regnskabet, der kom ud med et overskud på knap 5.000 kroner. Foreningen har 56 medlemmer, hvoraf de fem er æresmedllemmer. Det er syv flere end i sidste regnskabsår, fortalte kassereren. Der var genvalg til formanden, kassereren og Bjarne Pedersen. Derefter var der udtrækning af jagttider for den kommende bukkejagt og offentliggørelse af datoerne for de fem fællesjagter til vinter. Der blev også bestemt datoer for arbejdsdag i skoven, hvor der skal laves fodermarker, ligesom der skal ses på, hvad orkanen har gjort ved jagtterrænet.