Skolelukninger

Rakkeby går til Ombudsmanden

Landsbyfolk klager over den proces, der førte til beslutningen om at lukke Rakkeby Skole

Jan Glenstrup, sekretær i Rakkeby Beboerforening, klager til Ombudsmanden over den måde Hjørring Kommune gennemførte skolestrukturdebatten og beslutningen om at lukke Rakkeby Skole. Der er flere elementer i processen, der har efterladt Rakkeby-beboerne med en følelse af skjulte dagsordener og manipulation. Den ene del af klagen handler således om at forældre i Rakkeby sidste forår blev overtalt til at fravælge Rakkeby Skole til fordel for Bagterpskolen, og derved selv give Rakkeby Skole nådesstødet - inden forslaget om skolelukninger overhovedet var blevet offentliggjort. - Allerede 6. maj 2010 overhaler skolelederne den politiske proces ved at indkalde til et møde på Rakkeby Skole og her anbefale/true/lokke forældrene til at flytte deres børn til centrets store skole i Bagterp i Hjørring allerede ved skoleårsstart august 2010, altså inden skolestrukturforslaget overhovedet er kommet i høring, skriver Jan Glenstrup, Rakkeby til Ombudsmanden. - Og manøvren lykkes, således at Rakkebys lille landsbyskole drænes for elever, og står meget svagt i udgangspunktet for en høringsfase, påpeger han. Jan Glenstrup vil gerne høre Ombudsmandens mening om, hvorvidt denne fremgangsmåde administrativt og politisk er kørt efter bogen og udtryk for rettidig omhu. Mere formelt klager Jan Glenstrup også over at Hjørring Kommune ikke har svaret på henvendelser fra Rakkeby under skolestrukturdebatten. - Vi modtager ikke svar fra B&U-forvaltningen/B&U-udvalget hverken på vort officielle høringssvar, eller på vort opfølgende brev, selv om vi beder udvalget om at forholde sig til indholdet. To rykkere udløser heller intet svar fra kommunen. I det hele taget hører vi ikke fra kommunen, skriver Jan Glenstrup, der føler, at forløbet har hensat Rakkeby i dyb frustration. Viggo Bilde (UP), formand for børne- og undervisningsudvalget, mener som udgangspunkt, at folk skal have svar på deres henvendelser til kommunen og politikerne, men kan ikke garantere, at det altid sker. - Vi fik rigtig mange henvendelser i forbindelse med skolestrukturdebatten, påpeger han. Han synes det er helt i orden, at man i Rakkeby benytter sig af muligheden for at klage til Ombudsmanden. - Hvis det viser sig, at vi har gjort noget forkert, er der kun én ting at gøre: Ændre proceduren. Reglerne skal selvfølgelig overholdes, fastslår Viggo Bilde. Han ser ikke noget problem i at skolelederne i Rakkeby og Bagterp har rådet forældrene i Rakkeby til at flytte deres børn til Bagterpskolen. - Hvis en skoleleder deltager i en debat, siger han vel det, der er rigtigt set med hans øjne. Det er jo også det forældrene har taget ad notam. De har jo ikke været tvunget til at flytte deres børn, siger Viggo Bilde.