Klim

Ralgravning indtil 2005

Nordjyllands Amt har sagt god for, at ralgravningen ved Kollerup Strand kan fortsætte indtil udgangen af 2004, hvorefter den slutter. Det drejer sig om et område tilhørende gårdejer Peder Klit, hvor der i forvejen graves ral, og tilladelsen giver mulighed for at afslutte udnyttelsen af ralforekomsten i området, indtil der lukkes helt ned for gravningen og alt maskineri fjernes. Efter planen skal området derefter overgå til naturtilstand, på samme måde som det er sket med Grønnestrand. Eneste område i kommunen med ralgravning ved kysten vil herefter være Klim Strand.