Turisme

Ralgravning klos op ad campingplads

Klim Strand Camping må ikke fjerne ral, men nu skal der graves ved siden af

KLIM STRAND: Ejeren af Klim Strand Camping, Jan Jepsen, er rystet over, at der nu gives tilladelse til at grave ral ved kysten 150 meter fra campingpladsen, mens han selv ikke må fjerne så meget som en skovlfuld ral fra stranden for at lette tilværelsen for badegæsterne. - Jeg havde ikke troet, at det kunne lade sig gøre at grave lige ved siden af, når jeg tænker på, hvor mange restriktioner, vi er pålagt, siger han. - Når ral er så stort et problem for os, og vi har forsøgt så mange gange at få lov til at fjerne noget af det, er det en hån, at der nu bar kan graves løs i så kort afstand fra os. Jan Jepsen vil benytte sig af muligheden for at klage over tilladelsen inden 30. oktober, og hvis afgørelsen går campingpladsen imod, håber han på skrappe betingelser for graveriet. - Jeg er godt klar over, at det er et råstofområde, men så går jeg ud fra, at der bliver samme betingelser som i Vust, så der ikke graves i sommerhalvåret og i ferier og weekender, siger han. - Det må være i hele egnens interesse, at der ikke graves i nabolaget til campingpladsen, for vores gæster lægger adskillige millioner kroner i Fjerritslevs forretninger, påpeger Jan Jepsen. - Jeg er ikke ude efter naboerne eller entreprenøren, men utilfreds med, at ralgravningen rykker så tæt på, og at vi ikke selv må fjerne ral. Vi ved jo, at vores gæster kommer for at opleve strandene, og andre steder laver man ligefrem palmestrande for at lokke gæsterne til.