Natur

Ralgravning slut ved Kollerup Strand

Anders Olsens grusværk er ved at lukke ned og flytte til Klim Strand

Snart flyttes alle maskiner væk fra Kollerup Strand og stilles op ved Klim Strand, hvor der endnu er uudnyttede ralforekomster. arkivfoto: martin damgård

Snart flyttes alle maskiner væk fra Kollerup Strand og stilles op ved Klim Strand, hvor der endnu er uudnyttede ralforekomster. arkivfoto: martin damgård

FJERRITSLEV:Ralgravningen ved Kollerup Strand er stoppet, og inden længe flytter ejeren af Kollerup Strand Grusværk, Anders Olsen, maskineriet til et andet råstofområde ved Klim Strand, øst for Klim Strand Camping. - Vi venter kun på tilladelsen fra Thy Statsskovdistrikt, så er vi klar, oplyser Anders Olsen. Lige nu er han i gang med at retablere graveområdet ved Kollerup Strand efter amtets retningslinjer, så det med tiden kan blive et godt naturområde, i lighed med Grønnestrand, hvor der også var intensiv ralgravning op gennem 1960’erne og 1970’erne. Anders Olsen fik for to år siden dispensation af fredningsnævnet til at grave videre til 31. august i år, fordi forekomsten ikke var udnyttet endnu. Det skete på betingelsen af, at han lukkede ned og ryddede op i løbet af årets sidste måneder, så alle spor af grusgravningen - bortset fra vandfyldte huller - er væk til 1. januar 2007. - Gruset ved Klim Strand er samme kvalitet som ved Kollerup Strand, men vi ved ikke præcis hvor meget der er, oplyser Anders Olsen. Derimod har han ikke meget fidus til det nye råstofområde ved Vust, som det med den nye regionplan er blevet muligt at grave ral op af. - Det kan simpelthen ikke betale sig at grave ud, med alle de restriktioner der er på, fastslår Anders Olsen. Området ved Klim Strand er i forvejen godkendt råstofområde, men der skal en formel tilladelse til fra klitmyndigheden, som er Skov- og Naturstyrelsen.