Skolevæsen

Rammer fastholdes for mini DUS

AALBORG:Skole- og kulturudvalget blev på gårsdagens møde enig om at fastholde de nuværende rammer for projekt mini DUS på skoleområdet. Hidtil har det været frivilligt for skolerne at deltage i projektet, der skal forbedre overgangen mellem børnehave og skole. Udvalget blev desuden enige om, at optagelsen i mini DUS kan ske fra 1. januar fra det år, hvor barnet skal i børnehaveklasse, men således at startdatoen aftales mellem forældre, børnehave og skole. Skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) stemte dog imod indstillingen, han mener, at man i stedet skal bruge ressourcerne på at forbedre skolestarten.