Rammer og vilkår?

I sidste uge blev et af vores medlemmer slået ihjel, mens hun var på arbejde på et bosted for voksne psykisk syge mennesker.

Den tragiske hændelse har med et slag fået sikkerhed og arbejdsmiljø på det specialiserede sociale område på dagsordenen. Gør vi det, vi ved, der skal gøres, er arbejdet organiseret, som det burde være, og har medarbejderne de rammer og vilkår, de har krav på? Selvom det kan være svært, og vi alle er meget berørte af den tragiske hændelse, så må vi ikke glemme, at socialpædagogisk faglighed rummer mange af svarene på, hvordan man via relationsarbejde bedst håndterer denne gruppe af socialt udsatte borgere. Men vi skylder området og hinanden, at når noget så tragisk sker, så må vi se udad og forholde os til, om de ting, vi ved, der skal til, også er virkelighed. Derfor vil Socialpædagogerne tage initiativ til at samle alle de relevante parter til en fælles drøftelse af om der er noget, vi kan gøre bedre. Vi synes det vil være på plads at se på området i fællesskab nu. Vi vil derfor invitere Danske Regioner og Kommunernes Landsforening til en fælles drøftelse. Vi har tænkt os at tage nogle ting med os til den fælles drøftelse - ting, vi mener, der kræves for at opnå bedst mulige betingelser: Samarbejdet mellem det psykiatriske behandlingssystem og Socialpsykiatrien skal være i orden, for at sikre den rigtige visitering - det rigtige tilbud til hver enkelt borger. Vi skal sikre de nødvendige kompetencer og faglighed i socialpsykiatrien og på bostederne. Det er helt afgørende for at indsatsen overfor borgerne skal lykkes. Medarbejdere skal sikres adgang til løbende efteruddannelse, supervision og konkret viden om diagnoser, konflikthåndtering og så videre. Vi skal ruste medarbejderne bedst muligt til at løfte denne svære opgave. Arbejdet skal organiseres sådan, at vi via socialpædagogisk indsats minimerer eller undgår situationer, hændelser, begivenheder, sindstilstand, der gør at volden bliver udtryksformen for beboerne. Vi skal derfor se på, om rammer, vilkår, de forskellige fagligheder og ressourcer er optimale. Arbejdet skal organiseres sådan, at der er sikre forholdsregler om arbejdet - at der er de nødvendige personaleressourcer, sådan at sikkerheden for personalet kan efterleves. Og der skal sikres forholdsregler og procedurer hvis ulykken sker. Både medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter skal uddannes i krisehåndtering sådan at et klart beredskab går i gang hvis den enkelte arbejdsplads oplever krævende situationer. Socialpædagogerne ser frem til at mødes med de relevante parter og vi håber på en frugtbar fælles debat, så vi sammen kan komme videre herfra.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.