Rammerne er klar til den nye fabrik

Hjørring får nu uventet hjælp til at skaffe bådefabrikken til byen

HJØRRING:Står det til den private vognmand Carsten Medum Andersen, der er indehaver af Vognmandsgården Danmark på Aalborgvej 185, så skal det ikke være de fysiske rammer for den nye bådefabrik, der afgør, om fabrikken bliver placeret i Hjørring eller Frederikshavn. For han har allerede både en grund på hånden og også udstyr til en egnet fabrikshal. For Carsten Medum Andensen var faktisk manden, der købte hovedparten af bygningerne, da Aalborg Værft solgte ud af materiel og bygningsdele i sommeren sidste år. Således er der i øjeblikket opmagasineret byggedele og materiel ude på lagerpladsen på Aalborgvej, der hurtigt kan samles igen til fabrikshaller med et areal på op til 1800 kvm. Dertil kommer en stor kran, der kan løfte op til 30 tons, samt at hallerne kan bygges op til 14 meter i højden, så kranen kan være der. Ifølge Carsten Medum Andersen blev disse haller brugt på Aalborg Værft til bl.a. sandblæsning og maling af skibe. Og da hallerne blev opført tilbage i 1994 havde de en værdi på cirka tre mio. kr. - Skulle virksomheden være interesseret i at bruge de gamle haller fra værftet, vil jeg tro, at en 100 pct. funktionsdygtig fabrikshal vil ligge i et budget på mellem 1,2 og 1,4 mio. kr. alt afhængig af f.eks. hvilken gulvtype der skal være, siger vognmanden. Samtidig er der også der føromtalte byggegrund, som Carsten Medum Andersen har på hånden. han er allerede nu i forhandlinger med Hjørring Kommune om køb af grunden, der er beliggende mellem affaldsselskabet AVV og dyrefoderfabrikken Jyfodan på Hedevej. Denne grund er på 8000 kvm, og en umiddelbar købspris skulle være på 400.000 kr. Men allerede nu kan Carsten Medum Andersen med et slag på tasken tilbyde Scandinavian Yacht Interiors A/S en huslejepris på 10.000 kr. om måneden, når hallerne er opført igen. Dog vil firmaets direktør, Torben Johansen endnu ikke tage stilling til Carsten Medum Andersens tilbud: - Projektet er ikke langt nok fremme, til at vi kan begynde at tale om mursten. Vi er stadig i en form for konceptstadie, hvor vi allerførst skal se på bæredygtighed og økonomi. Projektet er seriøst, og jeg vil ikke være med til, at vi etablerer en ny virksomhed for blot at lukke den igen om nogle år, og dermed skal fyre folk igen, siger Torben Johansen.