Rammerne for fiskeopdræt er tilstede

Fiskeopdræt bør have en betydende fremtid i Hirtshals. Det mener både erhvervschef Jørn Munk Nielsen og lederen af Nordsøcentret Poul Pedersen. Biologer fra Danmarks Fiskeriundersøgelse er så langt fremme med et projekt omkring opdræt af tunger, at der blot mangler en kapi- talindsprøjtning på godt fem mio. kr. for at skyde foretagendet i gang.

- Det er et meget spændende projekt, og hvis nogen skulle være interesseret i at forsøge sig med akvakultur, vil vi meget gerne hjælpe, siger erhvervschef Jørn Munk Nielsen. Han glæder sig over sig over forskernes satsning. - Jeg ser store muligheder i akvakultur, for det er frem-tiden, og tunge-projektet er meget interessant, fordi fisken både har en fornuftig pris og samtidig er en dejlig spisefisk, siger erhvervschefen. Per Bovbjerg Pedersen fra Danmarks Fiskeriundersøgelse mener, at det vil være oplagt at lave et landbaseret opdrætsanlæg med recirkulation til saltvandsfisk. Nordsøcentret har allerede sikret forsyningen af saltvand gennem rørledning fra havet, og ifølge Nordsøcentrets direktør Poul Pedersen kan der uden problemer etableres et anlæg til fiskeopdræt. - Et stykke af Lilleheden Skovvej bagved Nordsøcentret er allerede udlagt til formålet, så det nødvendige forarbejde er lavet, siger Poul Pedersen. Enkelte forespørgsler Der har været et par løse forespørgsler fra interesserede investorer, men ifølge Poul Pedersen er det i højere grad mangel på viden end mangel på kapital, som holder investorerne tilbage. - Det handler om at have modet til at starte op. Hvis vi mødes igen om 25 år, er jeg sikker på, at der er mange store projekter med akvakultur i hele landet, lyder det fra Poul Pedersen. Jørn Munk Nielsen peger også på, at der kan hentes tilskudskroner gennem FIUF-programmet hos Fødevareministeriet, som er parat til at give 20 pct. i støtte til bygninger og anlæg. - Det kunne være interessant at inddrage Danmarks Fiskeriundersøgelse i et kommercielt foretagende, så investorerne kunne få adgang til den nyeste viden på området, siger Jørn Munk Nielsen. Han forestiller sig også, at samarbejdet kunne udvides til at omfatte uddannelse af fagpersonale, og man kunne også inddrage fodervarerproducenter i projektet. - Det kræver stor viden at have med fiskeyngel at gøre. Kendskab til bakteriekontrol og recirkulation er ikke lige noget man lærer på en dag, konstaterer Jørn Munk Nielsen.