Rammerne sprænges

Såvel Tingstrup Skole som Østre Skole er på nippet til at få hver en ekstra børnehaveklasse næste år.

I Thisted-området ser der ud til at blive otte børnehaveklasser næste år - mod normalt seks. Tingstrup Skole, der er kommunens elevrigeste folkeskole, får måske tre klasser med elever, der skal begynde i skole. Arkivfoto: Peter Mørk

I Thisted-området ser der ud til at blive otte børnehaveklasser næste år - mod normalt seks. Tingstrup Skole, der er kommunens elevrigeste folkeskole, får måske tre klasser med elever, der skal begynde i skole. Arkivfoto: Peter Mørk

Som det ser ud lige nu regner skoleleder Hanne Tang med, at Tingstrup Skole får tre børnehaveklasser næste år. I øjeblikket er der nemlig skrevet 54 navne op på børn, der skal starte deres skolegang på Thisted Kommunes største skole med samlet set 566 elever. Tingstrup Skole plejer kun at have to spor i 0.-7. årgang, men nu ser det altså ud til, at der i hvert fald i det kommende skoleår bliver tre spor. - Det er en stor årgang, siger Hanne Tang. 54 elever udløser ikke automatisk tre klasser, da grænsen er 28 elever pr. klasse. Men der er stadig nogle jokere i spillet om at tilrettelægge det næste skoleår. Dels mangler skolen at høre fra nogle forældre, dels er der en halv snes elever skrevet op på en slags venteliste. Det er elever, der bor i et andet skoledistrikt, hvis forældre har Tingstrup Skole som førsteprioritet. Reglen er, at princippet om det frie skolevalg kun gælder for så vidt, at det ikke udløser en ny klasse. Hanne Tang fremhæver et andet argument for at etablere tre klasser fra begyndelsen af - nemlig at der altid flytter nye familier til området i løbet af skoleåret, og de børn har en automatisk ret til at komme i den nærmeste skole. - Derfor er det ikke holdbart at have så store klasser fra begyndelsen af, mener Hanne Tang. Også skoleleder Brian Nielsen, Østre Skole, må have lommeregneren frem de kommende dage. Her er nemlig 28 elever skrevet op til børnehaveklassen, mens der ligeledes er forældre fra et andet naboskoledistrikt, der venter på svar. Østre Skole plejer at have 18-20 elever i 0.-7. klasse. Om Tingstrup og Østre Skole hver får en ekstra børnehaveklasse næste år forventes afklaret i samråd med forvaltningen inden vinterferien, der begynder fredag 11. februar. Rolighedsskolen i Thisteds østlige ende har 40 elever skrevet op til at begynde i børnehaveklassen i år, mens Tilsted Skole (i den vestlige del) forventer 22 til skolestart. I øvrigt er der to andre steder i kommunen, hvor der kan blive en ekstra klasse som følge af skolesammenlægninger, nemlig Snedsted (29 elever p.t.) og Hannæs Skole (25 elever p.t. - tre-fire mangler afklaring).