Skattepolitik

Ramponeret økonomi

Under valgkampen i 2001 lovede Anders Fogh bl.a. at "arbejde utrætteligt for at sænke skatterne", at "holde de offentlige udgifter i ro" og at "bekæmpe regeltyranniet".

Men hvad dette tyranni angår, var der iflg. Jyllands-Posten (25.6. 2008) gennemført dobbelt så mange regler og love af Fogh-regeringen som under Nyrup - svarende til en ny regel hver femte time. Hvad de offentlige udgifter angår, har de aldrig før været så høje, og hvad endelig skattetrykket angår, har det i de senere år under VK-regeringen hvert år sat verdensrekord. Ikke desto mindre betroede Lars Løkke for nylig på Vs landsmøde sine partifæller, at vi nu lever i "verdens bedste land... Det skal vi være stolte af". Men hvordan kunne han dog være stolt, når han på de tre nævnte områder og en række andre har været med til at gennemføre en politik i fuldstændig modstrid med Vs løfter? Og hvordan kunne han tillade sig at påstå, at "Venstre siger nej til højere skatter" trods den ene verdensrekord efter den anden mht. skattetryk? Lars Løkke fremhævede videre, at "Venstre valgte at tage ansvaret for dansk økonomi". Men på Finansrådets - dvs. pengeinstitutternes - årsmøde 30.11. sidste år beklagede nationalbankdirektøren, at finanspolitikken er blevet svækket af regeringen - med DFs støtte. Det er sket i kraft af de ufinansierede skattelettelser, som i 2004 og 2007 beløb sig til henhv. 11 mia. og 8 mia., og de underfinansierede skattelettelser i år, i 2011 og i 2012 på henhv. 14 mia., 12 mia. og 11 mia. Først i 2019 ophører underfinansieringen. Tallene stammer fra Skatteministeriets hjemmeside. Om "Forårspakke 2.0" bruger ministeriet betegnelsen "umiddelbart underfinansieret" - en umiddelbarhed, som altså strækker sig helt til 2019. Ikke desto mindre fastslog Lars Løkke i sin landsmødetale - som ved adskillige tidligere lejligheder - at "Venstre kun gennemfører fuldt finansierede skattelettelser". Burde skatteministeren ikke foreholde statsministeren, at han på denne måde udtaler sig i uoverensstemmelse med sandheden? Hvis regeringen ikke havde givet de nævnte skattelettelser, ville stats-underskuddet i 2011 kun blive 48 mia. Nu bliver det formentlig i omegnen af 90 mia. Og var skattestoppet ikke blevet gennemført, ville stats-underskuddet i 2011 kun blive 27 mia. i stedet for de nævnte 90 mia. Skattestoppet har indtil nu medført et samlet skattetab på 103 mia.. Lars Løkke fremhævede endelig i sin landsmødetale, at "Venstre siger ja til virkelyst i erhvervslivet". Det er der nu ikke meget, der tyder på. Den danske produktivitets-vækst er således - i den periode, hvor VK og DF har haft magten - blevet den næstlaveste i OECD.