Ramt af forurening fra luften

Hanne Larsen, Lønstrup, vil ikke stiltiende acceptere, at hendes grund på M. Kabels Vej og de øvrige grunde i Lønstrup, inklusiv stranden, nu med et pennestrøg er klassificeret som lettere forurenet.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skal vi nu være mere forsigtige på stranden, der også er klassficeret som lettere forurenet. Foto: Bent Bach

- Det er grotesk og hårrejsende, og det kan vel også få betydning for turismen, fastslår hun. Hanne Larsen er en af de mange tusinde grundejere, der har fået besked på, at områder i byzone nu automatisk bliver betragtet som forurenet, og i den forbindelse er hun over ejendomsbilletten blevet afkrævet et gebyr på 203 kroner af kommunen. Hjørring Kommune har dog udtaget store områder fra registreringen. Tilbage er godt 7000 husstande, som fremover skal betale et gebyr, fordi man antager, at jorden her er lettere forurenet. Ingen jordprøver Hanne Larsen har kontaktet teknisk forvaltning og foreslået, at hun for egen regning får lavet en analyse af sin jord, så den evt. kan frikendes, men det nytter ikke noget. Klassificeringen gælder nemlig bestemte områder og ikke enkelte matrikler. - Jeg får at vide, at registreringen ikke betyder noget, men pjecerne fra miljøministeriet fortæller noget andet, siger Hanne Larsen. Vejledningen om lettere forurenet jord siger bl.a., at man skal omgås jorden med forsigtighed -ikke mindst små børn. Jorden anbefales dækket af en form for belægning og grøntsager, der er dyrket i jorden, skal også behandles med omhu. - Tør jeg mon stadig ligge i min hængekøje lige over jorden, funderer Hanne Larsen. Luftbåren forurening Klassificeringen bygger på nogle parametre fastsat af miljøministeriet. Den formodede forurening i Lønstrup stammer angiveligt fra luftbåren forurening fra fyring med brænde og koks for mere end 100 år siden. I større byområder kan det derimod være forurening fra trafik og industri. Forurening fra landbrugsarealer er ikke et af parametrene, og derfor er f.eks. et villakvarter i Højene udtaget af klassificeringen. - Jeg har aldrig brugt en dråbe Roundup eller lignende i min have, og huset har i mange år ligget for sig selv. Det her kan ikke været rigtigt, siger Hanne Larsen. Skjult skat Hun mener også, at gebyret på 203 kroner er en skjult skat, der pålægges tilfældige husejere. Det afviser Maj-Britt Jensen, der er med administrere klassificeringen for Hjørring Kommune - Pengene går udelukkende til at administrere ordningen, siger Maj-Britt Jensen, der oplyser, at kommunen har fået ca. en mio. kroner ind fra husejerne. Hun kan også fortælle, at 250 husejere har reageret og kontaktet kommunen om det nye begyr. Klassificeringen har især betydning hvis man vil fjerne større mængder jord fra grunden. Det skal nu meldes til kommunen.