Ramt af moralsk jihad

På torsdag åbner Aalborg Kongres- og Kulturcenter dørene for Erotic World 2004-messen.

SEXMESSE: Det bliver den sidste sex-messe i Aalborg. I resten af landet vil man fremover stadig kunne gå til sexmesse, men Aalborgensere med trang til porno må på større rejser for at få lysterne stillet. Det er en beslutning i Aalborg byråd, som indirekte ligger bag, at Aalborg Kongres- og Kulturcenter ikke har ønsket at genforhandle kontrakten med arrangøren af messen. Selvom vi lokalt kan finde helt konkrete årsager, der er specielle, så kan vi ikke i det store hele undsige os fra, at bandlysningen af sexmessen er endnu et tegn på den hastigt accelererende ny-moralisme, som vinder indpas overalt. Den mest rendyrkede form af denne moralske jihad, som bliver ført imod pornografien, findes i gruppen pornofrit miljø. Gruppen arbejder for at afskaffe porno af mange årsager, som der slet ikke er plads til at remse op her. Dog er det bagvedliggende ræsonnement, at porno er skadeligt, fordi det fremstiller kvinder på en nedladende måde. Faktisk er hele kønsrollemønstret i porno ekstremt "forskruet". Porno er depraveret, det er farligt, det er nedbrydende på så mange områder, som ikke er umiddelbart evidente, og det er frem for alt noget af det mest ødelæggende, der findes for menneskers mentale sundhed. Man behøver ikke at se mere end to afsnit af Ricky Lake for derudover at forvisse sig om, at der findes mænd, som langt hellere vil følge porno på nettet - eller i stripklubber - end de vil dyrke sex med deres partnere. Det er alt sammen rigtigt. Porno er skadeligt, og det ødelægger mange forhold, og mange mennesker får psykiske mén af pornografi. Men helt nøgternt set er pornografi ikke farligere end så mange andre ting, vi kan købe i løssalg. Hvorfor er der ingen, der kaster sig over dameblade? En hetz mod dameblade ville være helt på linie med den hetz, vi for tiden ser i mod pornografien. Enhver, der har læst dameblade, vil vide, hvor forskruede de er. Især deres kønsrollemønster er forskruet og ude af trit med virkeligheden. Novellerne i Familie-Journalen, Ude & Hjemme m.fl. er alle præget af en kvalmende romantiseren over kærlighed. Jeg ved den slags ting, for hele min barndom har jeg selv læst min mors eksemplarer af Ude & Hjemme og de andre blade, som med jævne mellemrum kom ind i vores hus. Det er et glansbillede af verden, som virkeligheden aldrig vil kunne stå mål med, og derfor er det en stor fed løgn. Følgerne af denne løgn er akkurat lige så fatale og vidtrækkende for det publikum, som de er for de mænd/kvinder, der er forbrugere af porno. Jeg er imod en afskaffelse af pornografien, og jeg ville bestemt heller ikke være glad for at skulle leve uden Familie-Journalen. For mig at se er de begge skadelige, men de er det trods alt på et "acceptabelt" niveau - hvis der da i et samfund findes et sådant. Jeppe Lisdorf er 25 år og førstegenerationsindvandrer fra Esbjerg. Til daglig studerer han på AAU og er redaktør for de studerendes blad, "Nye Veje". Når der er brug for det, arbejder han freelance for toolchips.com i Nørresundby. Udover en bachelorgrad i dansk bestrider han et antal forskelligeuddannelser såsom køletekniker, brandmand, skiinstruktør m.fl. Tirsdag skriver Peter Duetoft, Sindal, nyudnævnt landsformand for Centrumdemokraterne.