Ramt af Rip, Rap og Rup-effekten?

I årevis er der i feministiske kredse blevet talt om "Rip, Rap og Rup-effekten" - altså en tendens blandt mænd til at vælge repræsentanter for deres eget køn, ikke bare når der skal ansættes folk, men også når der skal sammensættes råd og udvalg. Og et og andet kunne da godt tyde på, at Nordjyllands med spænding ventede nye vækstforum er ramt af "Rip, Rap og Rup-effekten". For ud af en snes medlemmer tegner kun ét til at være en kvinde, Støvrings borgmester Anny Winther (V). Køn sikrer ikke i sig selv kvalifikationer - men som kritikere har mere end antydet, kan det nye vækstforum risikere at overse løsningsmodeller ved at lade ét køn være overrepræsenteret.