Ramt af rød sparekniv

AAU:De studerende, undervisere og forskere på AAU og landets øvrige universiteter og forskningsinstitutioner kan se frem til færre penge i 2012 end de har haft i 2011 under VK-regeringen.Det sker stik imod alle løfter fra valgkampen og den nye videnskabsminister Morten Østergaards (RV) misvisnede oplysninger om finansloven. Den nye røde regering sparer altså på uddannelse og forskning, hvor en samlet venstrefløj - før valget - lovede store gaver og fem milliarder kroner ekstra om året. Nu kan AAU se frem til at skulle undervise alle studerende med 3000 kroner færre pr. studerende i 2012 end i 2011. Dertil kommer besparelser på forskningsindsatsen på 400 millioner kroner. Sker det så for at rette op på landets økonomi og mindske underskuddet? Næh, Finansministeriet vurderer efter regeringsdannelsen og den røde regerings finanslov, at underskuddet på statsfinanserne i 2012 løber op i nærmere end 100 milliarder kroner - i stedet for de 85, der var ventet under VK-regeringen.