Ranum-elever vil have mobbefri skole

Mobning skal udryddes gennem aktiviteter, hvor store og små er sammen

RANUM:Elevrådet på Ranum Skole gør nu en ekstra indsats for at komme mobning til livs. På tirsdag er hele skoledagen sat af til en arbejds- og kursusdag. Elevrådet mener, at risikoen for mobning ikke er så stor, hvis store og små elever kender hinanden. Der er allerede sat en del i gang med det formål, at de knap 300 elever skal lære hinanden bedre at kende, men nu skal den have en ekstra skalle. På arbejdsdagen skal klasserepræsentanterne både på kursus og arbejde i grupper for at få sat noget mere i gang. - Vi vil gerne have en skole helt uden mobning overhovedet. Eller i hvert fald så lidt som muligt, siger elevrådsformand Karina Frandsen. Det aktive elevråd mødes først med skolelederen, herefter med skolebestyrelsen og til sidst med Lice Jørn fra forældreorganisationen Skole og Samfund for at få flere idéer til, hvad der kan gøres. Herefter skal der gang i arbejdsgrupperne. Trivselsgruppen er den ene, pressegruppen den anden, og radiogruppen, der fredage spiller musik i klasseværelsernes højttalere, er den tredje. Det arbejde, elevrådet lægger mest vægt på lige nu, er trivsel. Sidste år blev der sat gang i en føl-ordning, som går ud på, at alle yngre elever er knyttet til en ældre elev, som de kan henvende sig til, hvis der er noget i vejen. Formålet er at undgå mobning. - Det er ikke så effektivt endnu. Men vi regner med, at det kommer til at gå rigtig godt med børnehaveklassen og 5. klasse, der kan følge hinanden hele vejen op, siger Karina Frandsen. Føl-ordningen kan også udmønte sig i, at de to klasser laver noget sammen. For eksempel arrangerede 9. klasse på et tidspunkt en fodboldkamp med 4. klasse, hvor de to hold blev blandet, så der var halvt af hver fra begge klasser. - Så lærer alle hinanden bedre at kende, og de yngste føler sig mere trygge, lyder det overbevisende fra Karina Frandsen. Hun mener, at de ældre har større tendens til at mobbe de små, hvis de ikke kender dem. Hvis eleverne derimod kender hinanden, er det den modsatte tendens.