Ungdomsuddannelser

Ranum HF nedlægges

Med vedtagelsen af Nordjyllands amts budget for 2004 er det blevet besluttet, at Ranum HF skal lukkes som en selvstændig institution og lægges ind under Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

En delegation af elever fra Ranum HF har forsøgt at råbe amtspolitikerne op med protest-fakkeltog og underskriftsindsamlinger - men altså uden den store effekt. Amtet regener med, at der næste år kan spares 1,4 mio. kr. ved at flytte Ranum HF til Aars -stigende til en besparelse på tre mio. kr. i 2005.