Ranum

Ranum savner rigtig løsning

Læserbrev

Kære politikere! Søndag den 18. maj var der en notits i NORDJYSKE med overskriften: Ungdomsklub (Ranum) flytter lokaler. Da vi så den overskrift var den første tanke, at det var vel nok dejligt for de unge mennesker. Endelig bliver der åbnet for, at klubbens aktiviteter bliver fjernet fra byens forholdsvis stærkt trafikerede hovedgade; endelig bliver der mulighed for, at der kan etableres klubfaciliteter, hvor der også bliver plads til udendørs aktiviteter. Samtidig slipper bymidtens beboere for de gener, som de stort set hver klubaften siden klubbens etablering har været belemret med: Sammenstimlen på gaden, råben og skrigen, knallertkørsel (lovlig og ulovlig) samt uro i al almindelighed. Endelig, tænkte vi, findes der en løsning til glæde for såvel de unge som for byens beboere. MEN ak, få linier nede i notitsen fremgår det, at man blot flytter klubben nogle få meter hen ad gaden til den tidligere biblioteksfilial, som jo desværre for borgerne i Ranum blev lukket af kommunens politikere med kort varsel. Begrundelsen for flytningen skulle ifølge notitsen være, at de hidtidige lokaler ikke lever op til de miljømæssige krav. Det fremgår imidlertid ikke hvilke krav det drejer sig om. Derfor opstår der hos os, der nu bliver ”naboer” til klubben en række spørgsmål til beslutningstagerne i forbindelse med den flytning, som tilsyneladende allerede er besluttet. 1. Er det toilet- og badeforhold for de unge eller for personalet, der ikke er i orden i den eksisterende klub? 2. Er det problemer med støj og øvrige gener for naboerne, der er problemet? 3. Er der pladsproblemer? (de unge befinder sig nemlig i vid udstrækning ude på gaden, når der klubaften) 4. Eller hvad er det præcis af miljøkrav, der ikke er i orden? Man kunne ønske sig, at der i god demokratisk ånd blev afholdt et orienterings-/borgermøde i Ranum, så byens beboere kunne få en god og grundig gennemgang af baggrunden for beslutningen om at flytte klubben de få meter mod nord. Vi kunne sagtens få øje på områder andre steder i byen, hvor der både kunne blive plads til og muligheder for ungdomsklubbens aktiviteter uden at byens beboere i særlig grad ville blive generet. Fx ville området ville de sørgelige rester af svømmehallen være en oplagt mulighed. Vi har ikke fantasi til at forestille os, at klubbens/ungdomsskolens ledelse virkelig synes, at den påtænkte flytning er optimal. Derfor slår den tanke os, at der i høj grad er økonomi blandet ind i beslutningen, og at det alene er økonomi, der har været styrende for den; men det kunne en fornuftig orientering om denne sag forhåbentlig kaste lys over. Af Bjarne Svendstrup - Vestergade 32, Ranum på vegne af Annette Leffers, Inge Stubberup, Jørn Bendixen, Annette Pedersen, Stine og Erik Lauirsen og Lise