Skolevæsen

Ranum Svømmehals bygninger har en fremtid

VISIONER:Den frivillige arbejdsgruppe, som uafhængigt af politiske interesser arbejder med visionen om et natursportscenter i svømmehallen, blev noget overrasket, da man forleden i NORDJYSKE Stiftstidende kunne læse, at Løgstør Kommunes tekniske udvalg indstiller, at svømmehallen skal rives ned. Gruppen har hidtil referet til skole- og kulturudvalget og har ikke fået stillet en deadline for arbejdet. Formand for teknisk udvalg Uffe Bro refereres for, at teknisk udvalg vil stille en deadline for arbejdet med at finde ny anvendelse af byggeriet. Efter personlig henvendelse til Uffe Bro har arbejdsgruppen forstået, at der er tale om en konstruktiv provokation for at få gang i processen og for at få overdraget sagen til skole- og kulturudvalget, så teknisk udvalgs budget for 2004 ikke belastes af bygningerne. Vi er glade for, at der kun er tale om en provokation og vil benytte lejligheden til at gentage de visioner, som blev fremlagt på borgermødet i det stort anlagte projekt "Ranum - på vej mod en ny udvikling" , i april. Det skal i parantes bemærkes, at der også har været andre planer for bygningernes fremtidige brug, f.eks. i forbindelse med en evt. flytning af Ranum Hallen. Om meldingen også provokerer konstruktivt her, vil vise sig. Natursportscenter Arbejdsgruppen arbejder med en vision om at etablere et unikt oplevelses- og træningsrum for natursportsgrene som klatring, rappelling og huleklatring mv. Bygningerne er meget velegnede p.g.a. af de store højder og fordi bassinet kan bruges til både vand- og faldgrave. Dermed lægger arbejdsgruppen op til et tæt samarbejde med den kommende Ranum Efterskole. Der er flere medlemmer fra efterskolens nyvalgte bestyrelse i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har i foråret haft kontakt til både forsvaret og udbyderne af den nye friluftslederuddannelse på Ålborg Seminarum. Det er også tanken, at Natursportscentret kan indgå i Vilsted Sø projektet, evt. som formidlings- og aktivitetscenter. Endelig arbejdes der med en vision om at gøre Natursportscentret til et kommercielt netværkscentrum for virksomheder i Han Herred og Himmerland, der tilbyder oplevelser og aktiviteter i naturen. Ideen med et sådan netværkscentrum er at kunne tilbyde rejsearrangører, professionelle teambuilding firmaer og større virksomheder, en central agent for booking af en lang række aktiviteter til vands og til lands i hele regionen. Som det fremgår, er der sat mange skibe i søen. Derfor kan det virke overraskende, at arbejdsgruppens kommunale bagland kommer med en melding om, svømmehallens bygninger skal rives ned uden at have forhørt sig om arbejdsgruppens arbejde. Men set som en provokation alene, så har meldingen omvendt givet et fornyet håb om, at vi kan finde en bæredygtig løsning for anvendelsen af de smukke bygninger, så de kan stå som en positivt vartegn for "Ranum - på vej mod en ny udvikling" og ikke en by i afvikling. Arbejdsgruppen opfordrer foreninger og privatpersoner med interesse i Ranum Svømmehals bygningers fremtid i at give deres besyv med og inviterer til åbent møde i svømmehallen tirsdag 24. juni.