Lokalpolitik

Rapport: Effektivisering kan spare 1,3 mia. kr.

1,3 mia. kr. Det kan der hvert år fra 2007 hentes på effektiviseringer i ni nordjyske fusionskommuner, mener arbejdsgiverforeningen Handel-, Transport- og Serviceerhvervene (HTS).

I en rapport, som blev offentliggjort i går, konkluderer brancheforeningen også, at den nye Aalborg Kommune er dén i landet, hvor effektiviseringspotentialet pr. borger er næsthøjest - nemlig 1841 kr. Kun Roskilde ligger højere. I Nordjylland varierer den anslåede gevinst stærkt. Lavest er den angiveligt i den nye kommune omkring Mariager Fjord. Her er der "kun" 451 kr. pr. borger at hente om året. At den mulige gevinst ved Mariager Fjord er så forholdsvis lille, er dog ikke nødvendigvis udtryk for, at kommunerne her er mere effektive end så mange andre. HTS-rapporten skildrer nemlig udelukkende forskellene kommunerne imellem i dag, oplyser chefkonsulent Jacob Preisler, HTS. Bag tallet ligger snarere, at kommunerne her har et mere ensartet serviceniveau, end tilfældet er andre steder. Sådan er HTS nået frem til sine konklusioner: I Indenrigsministeriet har man fået tallene for, hvor meget hver enkelt kommune i dag bruger pr. borger i den pågældende aldersgruppe på børnepasning, folkeskoler, ældrepleje samt administration. HTS' udgangspunkt er, at opgaven i de nye, sammenlagte kommuner må kunne løses til den pris pr. borger, der i dag bruges i den billigste kommune i fusionskommune. Herefter har man opgjort forskellen mellem dette laveste niveau og niveauet i hver af de andre kommuner - og ganget dette beløb med indbyggertallet. For hver fusionskommune er disse beløb lagt sammen. Herefter er det hele divideret med to - ifølge HTS i erkendelse af, at det nok kun er halvdelen af den aktuelle forskel, der reelt vil kunne hentes hjem. - Det er en forholdsvis primitiv analyseform, og vi påstår ikke, at det på kroner og ører bliver sådan. Vores hovedformål er at påpege, at der er et effektiviserings-potentiale, og at det er vigtigt, at kommunerne udnytter dette, så skattetrykket herhjemme kan sænkes. Det er vigtigt for alle - også for vore medlemmer, siger Jacob Preisler fra HTS. Ikke realistisk Når der i den nye Aalborg Kommune ifølge undersøgelsen kan hentes godt 700 mio. kr. hjem, skyldes det især, at udgifterne til børnepasning pr. barn mellem 0 og 10 år er langt højere i Aalborg end i de tre kommuner, der nu går sammen med Aalborg. Aalborg bruger 41.103 kr. om året, mens man i Nibe "kun" bruger 28.510 kr. På samme måde varierer denne udgift i den ny Rebild Kommune. Støvring bruger 39.144 kr., mens Nørager har en udgift på 23.364 kr. Men det er ikke realistisk, at udgiften i den nye Rebild kommune uden videre kan fastsættes til det nuværende niveau i Nørager, mener Per Larsen, der er chef for børne- og kulturforvaltningen i Støvring: - Forskellen mellem Nørager og Støvring skyldes i høj grad, at der altid procentmæssigt har været flere børn i Støvring end i Nørager, der passes i offentligt regi. Baggrunden er blandt andet, at i Støvring er begge forældre langt oftere udearbejdende. Og dét ændrer en kommunesammenlægning jo ikke på, siger Per Larsen. Han erkender, at der også bag tallene gemmer sig politiske beslutninger om serviceniveauet. Støvring er eksempelvis den eneste af de tre kommuner, der har et halvdags-tilbud på børnepasning. - Årsagen var, at politikerne i Støvring ønskede at imødekomme en efterspørgsel. Dette er ét af mange områder, hvor byrådet i den nye Rebild Kommune må fastlægge det fremtidige niveau, siger han. Hårdt presset Det samme skal det kommende byråd i Aalborg og alle de andre fusionskommuner. Aalborgs socialrådmand, Birgit Ekstrøm (S), har "mere end svært" ved at forestille sig en situation, hvor Aalborgs niveau på eksempelvis børnepasningsområdet sænkes til niveauet i Nibe: - Der er en grund til, at vi har de tilbud, vi har. De modsvarer et behov hos børnene. Derfor håber jeg meget på, at vi kan finde penge til at løfte de tre øvrige kommuner op på Aalborgs niveau. Jeg ved ikke, om det lykkes, for vi bliver hårdt presset af regeringen i disse år. Og hvis der ikke er penge til at få alle op på Aalborgs niveau? - Ja, så må vi så beklageligvis sænke niveauet hos os i forhold til i dag. Men i så fald sker det ikke ud fra et ønske om at score en effektiviseringsgevinst, men udelukkende, fordi alle regeringspartiernes valgløfter nu skal indfries på kommunernes regning, siger Birgit Ekstrøm.