Rapport fik lunken modtagelse

Politikere uenige om værdien af at kvalitetsrapporten i skolen

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Folkeskolens Kvalitetsrapport blev kaldt alt fra spild af undervisningstimer til et godt arbejdsredskab, da byrådet i sidste uge godkendte forslag kvalitetsrapporten 2008. Byrådspolitikerne kunne nu også blot komme med deres mening. De har nemlig ikke så meget at skulle have sagt i sagen, for der er ikke nogen vej udenom rapporten, som er et krav fra regeringen. Formålet med kvalitetsrapporten er at opnå et styringsredskab. Bl.a fortæller rapporten om, hvor mange computere, der er til rådighed på de enkelte skoler, hvor mange penge, der bruges på efteruddannelse pr. lærer, hvor meget fravær der er blandt eleverne. Der bliver også set på karakterer, og på hvordan undervisningen foregår. På baggrund af rapporten skal byrådet således kunne træffe beslutning om konkrete handlinger på folkeskolerne. Formanden for Børne- og Ungeudvalget, Jens Arne Hedegaard (V) hører til dem, der synes, at kvalitetsrapporten er et godt redskab. - Formålet med rapporten er at skabe mere åbenhed om skolen og styrke byrådet mulighed for at træffe beslutninger. Det er ikke meningen, at rapporten skal bruges til at stille skolerne op mod hinanden, men den skal bruges til, at skolerne kan se på sig selv, og på hvor de kan udvikle sig, sagde Jens Arne Hedegaard (V) på byrådsmøet. Selvom Borgerlistens Bendt Danielsen som udgangspunkt er positiv overfor kvalitetsrapporten, så advarede han samtidig også mod at pålægge skolerne for meget papirarbejde. - Det er værd at bemærke, at skolerne betragter det her som et godt redskab, og jeg tror også, at den kan bruges. Men vi skal også høre, når skolerne siger, at de ikke har tid til at lave flere rapporter. Derfor skal vi passe på ikke at lave en beslastning der er for stor, sagde Bendt Danielsen (Borgerlisten). Og netop tiden der fremover skal bruges på at udarbejde rapporten, var det som flere socialdemokrater harcelerede over. - Det her er et godt eksempel på, at der sidder nogle på Christiansborg og pålægger os en masse papirarbejde. Jeg gad godt vide, hvor mange undervisningstimer, der ligger gemt i det her, sagde Arne M. Jensen (S) og Ole Jespersgaard (S) supplerede: - Jeg vil gerne gøre oprør mod det her. For mig er skolen lokal, og det her er statslig styring. Vi kan desværre ikke gøre noget ved det, men jeg vil hellere have tillid end kontrol. Peer Thisted (S) var dog mere positiv end sine partifæller. - Det er et utroligt vigtigt materiale, der er udarbejdet her. Kunsten bliver nu, hvordan det bliver til et arbejdsredskab, sagde han.