Løkken

Rapport først klar i april

LØKKEN:De mange tusinde personer, der venter på at få klar besked om, hvad der egentlig foregik i Løkken Sparekasse op til krakket, kommer til at vente lidt endnu. Den rapport, som to advokater har lavet om forholdene i sparekassen, bliver ikke som oprindelig bebudet færdig i marts, men først i løbet af april. Det oplyser Ole Jørgensen, formand for bestyrelsen i Løkken Sparebank, som har bestilt rapporten. - Jeg har netop talt med den ene af de to advokater, Mogens Skipper-Pedersen. Han kunne ikke sætte en præcis dato på, men oplyser, at rapporten helt sikkert bliver færdig i april, siger Ole Jørgensen. Formålet med rapporten er at få afdækket, om sparekassens bestyrelse, direktion og revisor har handlet på en måde, så der kan rejses erstatningskrav over for dem. - I givet fald vil det være staten, der rejser erstatningskravene. Løkken Sparebank har i øjeblikket en underbalance tæt på en milliard kroner, og de tab vil staten selvfølgelig forsøge at få dækket, forklarer Ole Jørgensen. - Vi forventer at offentliggøre rapporten, så snart det overhovedet er muligt, siger Ole Jørgensen. Rapporten er af stor interesse for Foreningen Garantloekken, der håber at få fri proces til et gruppesøgsmål mod sparekassen og dens tidligere bestyrelse. Garanterne gør blandt andet gældende, at de fik en mangelfuld rådgivning om, at deres indskud var ansvarlig kapital. Hvis rapporten godtgør, at dette var tilfældet, kan det styrke deres sag væsentligt.