Frederikshavn

Rapport fra en gulvspand

Nedskæringer på rengøringsområdet trukket tilbage

FREDERIKSHAVN:- Lad os starte på gulvet og lytte til "eksperterne" derude, rengøringspersonalet på skoler og institutioner. Anders Gram Mikkelsens forslag om "En rapport fra en Gulvspand" fik klapsalver fra en byrådssal, der var tæt pakket af - ja, rigtigt gættet - rengøringsassistenter. De var kommet for at høre, hvilke besparelser politikerne ville vedtage på rengøringsområdet - og de var tilfredse med det, de fik. Af en samlet besparelse på otte mio. kr. om året stod rengøringen oprindelig til at skulle levere 2,2 mio. kr. fra 2005 samt de følgende tre år. Byrådet vedtog at halverede denne besparelse og at udskyde implementeringen til 2006. 2005 skal bruges til pilotprojekter, blandt andet med rengøring efter fibermetoden, hvorefter erfaringerne skal evalueres. I stedet skal kommunens indkøbsfunktion, pasning af grønne områder samt ledelsesniveauet spare ekstra. - Det er ingen hemmelighed, at rengøringspersonalet ikke var enige i det oprindelige forslag for nu at sige det mildt. Det har vi lyttet til. Medarbejderne var ikke godt nok inddraget, så derfor tog vi en ny runde, sagde borgmester Erik Sørensen (S), som understregede, at besparelserne ikke må medføre dårligere service eller dårligere arbejdsmiljø og formentlig kan klares ved naturlig afgang. BST har været inddraget og skal også være med i evalueringen af de pilotprojekter, der nu sættes i gang. SF's Paul Rode Andersen kaldte nedskæringsforslaget "sølle og usmageligt" og undrede sig over, at det nu er socialdemokratisk politik at stemme for forslag, der betyder færre arbejdspladser. - Samtidig med at man skærer i servicen og på arbejdsmiljøet, er man særdeles rundhåndet med masser af penge til for eksempel Tordenskioldsdagene, eventorganisation og P-pladser til Arena Nord. Efter SF's mening en helt forkert strategi, sagde Paul Rode Andersen. SF's ændringsforslag om at trække nedskæringsforslaget tilbage for at forhindre yderligere arbejdsløshed, forringelser i arbejdsmiljøet og forringet service fik kun SF's stemmer.