Rapport: Indgreb mod kvælstof

KØBENHAVN:Både udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget skal ned, hvis der skal ske markante forbedringer i vandmiljøet. Det viser de hidtil mest omfattende modelberegninger af udvaskning af næringsstoffer fra landjorden til vandmiljøet, som er foretaget i Danmark. Beregninger indgår i en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), som blev offentliggjort i går. Rapporten er et led i forarbejdet til den kommende Vandmiljøplan III. Den gennemgår eksempler på, hvordan landbrugsdrift og økologisk tilstand i et vandområde - i dette tilfælde Odense Fjord - kan vurderes i sammenhæng. Regeringens udspil til en ny vandmiljøplan, som blev præsenteret i sidste uge, lægger imidlertid kun op til indgreb mod landbrugets forbrug af fosfor, mens kvælstofudledningen friholdes. Ifølge miljøministeren fordi tiltagene i de tidligere vandmiljøplaner skal have lov til at virke. Den nye rapport fra Odense Fjord viser imidlertid, at der skal sættes ind mod både fosfor og kvælstof, hvis vandmiljø skal have det markant bedre. /ritzau/