Skolelukninger

Rapport: luk skoler og institutioner

KL foreslår sammenlægning af skoler iStrandby, Elling, Jerup, Ravnshøj og Gærum

FREDERIKSHAVN:Børnetallet falder i Frederikshavn Kommune. I de næste tre-fire år betyder det færre børn i kommunens daginstitutioner og fra 2007-2008 slår det faldende børnetal igennem i folkeskolerne. I 2010 vil der være 22 procent færre børn i kommunen, end der var i 2001. Derfor er der behov for en ny struktur på skole- og daginstitutionsområdet. Det konkluderer KL i sin forvaltningsrevision af børne- og ungdomsudvalgets område. Det største fald i elevtallet sker i kommunens nordlige opland, Strandby, Elling og Jerup samt i Gærum og Ravnshøj. KL foreslår fire modeller for en kommende skolestruktur: Sammenlægning af Gærum og Ravnhøj Skole Sammenlægning af Ellig og Strandby Skole Sammenlægning af Elling og Strandby Skole samt overflytning af 7.-9. klasse fra Jerup Skole til Strandby-Elling Skole Sammenlægning af Abildgårdskolen og Munkebakkeskolen - Hvor vidtgående man skal tolke ordet sammenlægning, bliver nu op til en lokal beslutning. Forvaltningsrevisionen er en meget grov analyse, der bliver udgangspunkt for den videre den politiske debat, siger børne- og kulturchef Lis Rom Andersen. Sammenlægning kan dække over alt lige fra fælles skole- og institutionsledelse til en rent fysisk sammenlægning, det vil sige lukning af nogle skoler og institutioner. Kortsigtet - Revisionen forholder sig udelukkende til, hvad der vil være at spare ved højere klassekvotienter, hvis man samler eleverne på færre skoler. Derudover skal der regnes på, hvad det vil betyde hvis man kan sælge bygninger, skal bygge til andre steder, vedligehold og så videre. Udvalgsformand Paul Rode Andersen (SF) mener, man bør give sig god tid til at bearbejde de mange forslag og anbefalinger. - Jeg vil appellere til eftertænksomhed fremfor kortsigtet gevinst. Snakker vi skoler og institutioner i oplandet, er der også bosætningsmæssige hensyn at tage. Det nytter ikke noget at fare ud og smelte institutioner sammen og nedlægge skoler, hvis man mener det alvorligt at der skal ske udvikling i oplandet som attraktivt bosætningsområde. Tingene hænger sammen, siger Paul Rode Andersen. Borgmester Erik Sørensen (S) siger, at rapporten er et godt værktøj til fremadrettet arbejde med hvordan kommunen tackler den demografiske udvikling. Forvaltningsrevisionen fra KL behandles i byrådet på mandag. Herefter udarbejder økonomiudvalget tids- og handlingsplan for det videre forløb. Næste patient på briksen bliver teknisk udvalgs område, der skal røntgenfotograferes i 2005. Side 4