Rapport siger god for kommunens plejehjem

Der er kun få klagepunkter

AALBORG:Kommunens plejeboliger har generelt fået et godkendt stempel i en revisionsrapport om forholdene for de syge og gamle i kommunen. Det er den første af sin slags i Aalborg Kommune, der ligesom de øvrige kommuner i landet er blevet pålagt at føre tilsyn med plejehjem, ældreboliger og boenheder. Kommunen har fået RevisionsaktieselskabeT af 1/12 1962 til at føre tilsynet, der skal foregå i to runder, nemlig i en enmeldt besøgsrunde og i en uanmeldt. Den anmeldte besøgsrunde er foretaget og her får kommunen altså generelt gode ord med på vejen. 42 anmeldte besøg har revisionen foretaget herunder besøg i seks boenheder under Specialcentret for Voksne. Revisionsrapporten konkluderer efter besøg i plejehjemsboliger, at hjælp til personlig pleje, rengøring og vask af tøj er som aftalt og forventeligt, og at hjælp og omsorg ydes med respekt for det enkelte menneske. Omgangstonen og formen er ordentlig og respektfuld, konkluderer rapporten, men der er også enkelte kritiske bemærkninger. Hver enkelt beboer har en kontaktperson, men en forholdsvis stor del af personalet og beboere kender ikke den enkelte beboers kontaktperson, ligesom enkelte oplever, at der ikke altid er tid til nærvær. Revisionsfirmaet anbefaler, at man drøfter kontaktpersonsystemet, og at man overvejer, om personalet kan være mere nærværende uden at bruge mere tid. - Det bør drøftes om kropssproget signalerer travlhed, uden at travlheden er til stede, lyder det fra revisionsselskabet. Efter tilsyn i boliger under Specialcentret for Voksne kan revisionsselskabet konkludere, at beboerne oplever en høj grad af respekt og selvbestemmelse. Beboerne modtager støtte og vejledning i forhold til den enkeltes udvikling, selvstændighed og individuelle ønsker til og behov i hverdagslivet. Hjælp til pleje, rengøring og tøjvask er i orden, konkluderes det. Revisionsfirmaet er på vej med endnu en rapport med udgangspunkt i uanmeldte besøg.