Rapport skal godkendes

Der skal arbejdes videre med for eksempel elevforsømmelser.

Børne- og ungdomsudvalget har besluttet at anbefale Byrådet at godkende skolevæsenets kvalitetsrapport. Tids- og arbejdspresset har været enormt. Derfor vil kommunen ikke pålægge skolerne nye indsatsområder. I stedet bliver der tid til at arbejde videre med for eksempel elevforsømmelser, liniefagsuddannelse, evalueringskultur, elevplaner, holddannelse, mobningspolitik, trivsel, specialpædagogisk bistand og overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelserne. Forvaltningen konkluderer, at skolerne arbejder målrettet og bevidst med at opnå et højt fagligt niveau hos eleverne. Groft sagt er skolerne tilfredse med de penge, de får til undervisning på normalområdet. Til gengæld opfattes ressourcetildeling til specielle børn som problematisk. Inden næste skoleår er det meningen, at kommunen skal vedtage en ny organisering af specialundervisningen, der skal være fagligt og økonomisk bæredygtigt. Læs eventuelt mere på www.frederikshavn.dk. toen