Rapport støtter færgesats

Hanstholm havn offentliggjorde mandag et udvidet udkast til rapporten om havnens muligheder for igen af blive færgehavn - rapporten understøtter Thy Ferries.

Direktør Birgitte Juhl, Hanstholm Havn, besluttede mandag at offentliggøre et udvidet udkast til den endelige rapport om Hanstholms muligheder for igen at blive færgehavn med forbindelse til Norge. Beslutningen om at offentliggøre udkastet er blandt andet truffet for at imødekomme ønsker fra en gruppe større investorer, som har efterlyst rapportens konklusioner som grundlag for en beslutning om at stille kapital til rådighed for Thy Ferries. Selskabet arbejder for at sikre det nødvendige kapitalgrundlag for en færgerute til Kristiansand, som skal åbne 1. juni. Birgitte Juhl har tidligere offentliggjort nogle foreløbige konklusioner fra rapporten. Både disse og det nye udkast til rapporten understøtter Thy Ferries egne vurderinger af grundlaget for en rute mellem Hanstholm og Kristiansand. Det fremgår, at der er plads til en operatør, som vil konkurrere med Color Line og Fjord Line på lavprisbasis, præcis som Thy Feries lægger op til i sit koncept. Samtidig fremhæves strækningen Hanstholm-Kristiansand igen som ideel, fordi her er den korteste distance over Skagerrak, ligesom Hanstholms beliggenhed i forhold til den dansk-tyske grænse fremhæves som en konkurrencefordel i forhold til Hirtshals. Rapportens vurderinger af henholdsvis passager- og godsunderlag for en rute til Kristiansand stemmer også overens med Thy Ferries egne skøn, nemlig cirka 300.000 passagerer og 12.000 godsenheder, hvilket skulle sikre en gennemsnitsomsætning på cirka 190 millioner kroner. Det gennemsnitlige omkostningsniveau skønnes til 176 millioner, hvilket skaber grundlag for et overskud på 14 millioner. På begge sider af gennemsnitsskønnet opererer rapporten med et lavt og et højt skøn, som ender op i henholdsvis et driftsunderskud og et større driftsoverskud. Lokalt plus på 80 millioner Rapporten vurderer, at en færgerute på årsbasis vil tilføre lokalområdet en meromsætning på 80 millioner kroner baseret på 80.000 nordmænd, som hver forbruger 1000 kroner lokalt. Det samlede årlige passagertal for ruten vurderes at være i størrelsen 300.000. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad tirsdag