Rapport: Ulovlig praksis i Rebild

Omfattende rapport dokumenterer fejl i stort tal i sagsbehandling

Konsulentfirmaet Deloitte konstaterer, at Rebild Kommune på flere områder har overtrådt lovgivningen. Arkivfoto: Grete Dahl <i>Pressefotograf Grete Dahl</i>

Konsulentfirmaet Deloitte konstaterer, at Rebild Kommune på flere områder har overtrådt lovgivningen. Arkivfoto: Grete Dahl Pressefotograf Grete Dahl

REBILD:I går blev to rapporter offentliggjort, som sætter en tyk streg under problemerne med sagsbehandlingen i Rebild.

Mens Social- og Integrationsministeriets task-force på børneområdet sætter kritiske fingre på den overordnede organisering og ledelse af det specialiserede børneområde, har konsulentfirmaet Deloitte minutiøst gennemgået samtlige sociale sager i kommunen.
I sin rapport slår Deloitte fast, at Rebild Kommunes sagsbehandling på det specialiserede område langt fra har levet op til lovens krav.
Rapporten, som afslutter en gennemgang af 862 sociale sager i Rebild Kommune, beskriver en sagsbehandling på det specialiserede område, der i massivt omfang har fejlet.

I første omgang havde Deloitte svært ved overhovedet at danne sig et overblik over, hvor mange sager der findes i Rebild Kommune på børneområdet.

Det vides simpelthen ikke, hvor mange børn og unge der har en sag i kommunen.
I rapporten konstateres det også, at den tidligere ledelse på nogle områder har indført interne retningslinjer, som er ”i strid med lovgivningen”.

Sagsakter gemt ulovligt

Deloitte har indsamlet alle sagsakter, både elektroniske og fysiske, for at kunne vurdere hver enkelt sag.

Men det har efterfølgende vist sig, at kommunens sagsbehandlere har 2500 sagsakter liggende på personlige drev eller på deres elektroniske skrivebord på computeren.
Det er i strid med lovgivningen at gemme sagsakter lokalt, og det har betydet, at de 2500 akter ikke har været en del af Deloittes gennemgang af sagerne.

NORDJYSKE Stiftstidende har gennem det seneste år beskrevet og dokumenteret, hvordan en række borgere har oplevet sagsbehandlingen hos Rebild Kommune.

Flere af dem har fortalt, hvordan de har oplevet at ringe til Rebild Kommune og få den besked, at deres sagsbehandler ikke er på arbejde, og at ingen andre har adgang til deres sag.
En mulig forklaring kan findes i rapportens oplysninger om den ulovlige praksis med at gemme sagsakter udenfor det officielle system.
Kun hvis akter findes i det officielle system, kan andre sagsbehandlere få adgang til dem.

Halter med undersøgelser

I de 611 børnesager har Deloitte konstateret fejl i 82 procent af sagerne.

Det har blandt andet haltet med at få lavet de børnefaglige undersøgelser, som ellers er helt centrale for at afdække barnets eller den unges behov.
Kun i halvdelen af de 611 sager, hvor Deloitte finder en børnefaglig undersøgelse nødvendig, er den rent faktisk blevet lavet.
Og kun i 40 procent af de sager, hvor der er lavet en børnefaglig undersøgelse, lever undersøgelsen op til de krav, lovgivningen stiller.

Samme situation beskriver Deloitte, når det handler om de handleplaner, der skal angive indsatsen og beskrive formålet med indsatsen.

Deloitte mener, at der skal ligge en handleplan i 418 af de 611 gennemgåede sager.
Kun i lidt over halvdelen af sagerne er den faktisk lavet, og kun i 22 procent af de sager, hvor handleplanen er lavet, indeholdt den individuelle og operationelle mål for indsatsen, som det formuleres.
Også når det handler om at følge op på de børnefaglige undersøgelser, nedskrive og begrunde afgørelser i sagerne samt henvise til borgernes klagemuligheder er fejlprocenterne markante i børnesagerne.
Deloittes samlede vurdering er, at der er behov for genopretning af i alt 368 børnesager.

Bedre på voksenområdet

På voksenområdet har Deloitte gennemgået 251 sager og konstateret fejl i 64 procent.

Overblikket over sagerne har dog generelt været langt bedre end tilfældet er på børneområdet.
I 97 procent af sagerne på voksenområdet er der dokumenteret en udredning, men kun i godt 70 procent af sagerne har udredningen været fyldestgørende.
På voksenområdet er der, som på børneområdet, ikke lavet de nødvendige handleplaner. Kun i godt halvdelen af de sager, hvor Deloitte mener, at der skal ligge en handleplan, er den faktisk blevet lavet, og kun i 29 procent af de lavede handleplaner er kravene til individuelle og operationelle mål opfyldt.

Følge alle anbefalinger

Både på børneområdet og på voksenområdet kommer Deloitte med en lang række anbefalinger, som skal være med til at sikre bedre kvalitet i sagsbehandlingen i fremtiden.

Rebild Kommune har allerede lovet at følge anbefalingerne og har sat gang i arbejdet med at rette de mange fejl.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Breaking
Skudepisode i Aalborg: Tyder på internt opgør i det kriminelle miljø
Luk